• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
Usnesení:PKS Praha se jednomyslně shodlo, že projekt výroby filtrů na akci Milion Mariuhana March podporuje a je ochotna vyčlenit 2500 Kč z rozpočtu KS Praha - kapitola Propagace.
Výsledek hlasování:

PRO: 5

PROTI: 0

Zdržel se: 0

Neodevzdaný hlas: 0

Stav: Návrh byl přijat

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.