• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
Usnesení: Předsednictvo schvaluje nákup filtrů na demonstraci „na podporu growshopu“ Cena 4000,-Kč
Výsledek hlasování: Odevzdáno hlasů: 3

Platných: 3

Neplatných: 0

PRO - 3

PROTI - 0

Zdrželo se - 1

Stav: Návrh byl přijat

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.