• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění
Usnesení předsednictva Předsednictvo Praha se usnáší takto, schvalujeme účelovou půjčku KS Ústí na pořádání kulturní akce Vyosení. Ve výši 5000Kč, z rozpočtu Libor Michálek vzdělávací a propagační akce. Dodatek k usnesení. Zapůjčením peněz se nepřenáší jejich účelové vázání v rozpočtu KS Praha. Po vrácení dlužné částky se řadí zpět do původní kapitoly, ze které byly zapůjčeny, nebo obdobné se stejným „obarvením“.
Výsledek hlasování:

PRO: 4

PROTI: 0

Zdržel se: 0

Neodevzdaný hlas: 0

Stav: Návrh byl přijat

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.