• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Krajské sdružení Pardubický kraj

Obsah

Kauza Penta

Nedávno jsme se dostali k zajímavým informacím související se společností Penta zabývající se výrobou chemikálií, která sídlí v nedalekých Píšťovech. I nám v utkvěla v paměti poslední havárie v této firmě včetně zmatků a neinformovanosti veřejnosti. Proto jsme se rozhodli obrátit na povolané instituce s otázkami, které mohou alespoň osvětlit situaci kolem tohoto podniku, půdy v blízkém okolí a konečně i obyvatel.

Diskuze se nachází na pirátském fóru.

Dopis pro hasičský záchranný sbor: pk_2_15_hzs003.pdf
- Odpověď:odpovedpenta_hasicskyzachranysbor.pdf
Dopis pro krajský úřad: pk_2_15_kr_u002.pdf
- Odpověď:odpovedpenta_krizovy_stab_pardubickykraj.pdf
Dopis pro městský úřad: pk_2_15_me_u001.pdf
- Odpověď:odpovedpenta_mestskyurad.pdf

Nahrávání zasedání zastupitelstva v Chrudimi

Dne 16.3. bylo členu ČPS Zdeňku Kubalovi zabráněno v pořízení záznamu z veřejného zasedání zastupitelstva města Chrudim. S postupem zastupitelstva města nesouhlasíme.

   K politováníhodné události došlo dne 16.3.2015 na řádném zasedání
Zastupitelstva města Chrudim. Česká pirátská strana se zde snažila naplnit jeden
z bodů svého programu - transparentnost a otevřenost - a zprostředkovat
občanům města Chrudim videozáznam z jednání zastupitelstva. Hned na začátku
jednání si kameramana České pirátské strany všimla skupinka zastupitelů a
prostřednictvím předsedajícího starosty města Chrudim Mgr. Petra Řezníčka
zabránila pořízení záznamu. Zastupitelstvo dokonce v rozporu se zákonem nechalo
o nahrávání hlasovat, jako by snad bylo rozhodnutí zastupitelstva obce nadřazeno
zákonům. Kameraman ČPS se snažil konfliktu vyhnout a naléhání zastupitelů
vyhověl, přestože obec nemá zákonný důvod bránit občanům v pořizování záznamu
z veřejného zasedání zastupitelstva.

   V současné době se videozáznam nachází v rukou právníků České pirátské strany,
kteří po vyhodnocení zváží právní kroky pro případné porušení zákona ze strany
zastupitelů města Chrudim.

   Dne 17.3.2015 se kameramanovi ČPS telefonicky omluvil starosta města
Chrudim Mgr. Petr Řezníček a přislíbil spolupráci při pořizování videozáznamů z
následujících jednání zastupitelstva města Chrudim.

   Politici by si měli uvědomit, že s mocí jde ruku v ruce zodpovědnost a že se za
svoji práci zodpovídají voličům, kteří mají právo jejich počínání v souladu se
zákonem kontrolovat. Každý si nyní může vyhledat ve výsledcích onoho nešťastného
hlasování zastupitelů města Chrudim, komu tyto základní demokratické principy
nevyhovují.

V Chrudimi dne 17.3.2015
PhDr. Jiří Stuna
Předseda krajského sdružení
ČPS Pardubického kraje

Ke stažení: cps-prohlaseni_zastupitelstvo_chrudim.pdf
Kontakt: Zdeněk Kubala - zdenek.kubala@pirati.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.