• @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • @cen_koord has upload permissions
  • @cen_ao has upload permissions
  • @ALL has read permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
regiony:olomoucko:prostejov:start [22.01.2014 23:48]
Vojtech Pikal
regiony:olomoucko:prostejov:start [24.06.2022 18:46] (aktuální)
alice.hamalova
Řádek 3: Řádek 3:
 ====== Místní sdružení Prostějov ====== ====== Místní sdružení Prostějov ======
  
-/NASTAVENÍ TISKOVÝCH ZPRÁV ​*+<​note>​**Příští setkání s Piráty:**\\
-<blog list> +
-  blog   tz +
-  tpl    tz +
-  cache  1 +
-  sortby created +
-  sortorder DESC +
-  limit  3 +
-  namespace regiony:@NS1@:​prostejov:​tiskove-zpravy +
-</​blog>​ +
-<blog pagination>​ +
-  blog   tz +
-  namespace regiony:​@NS1@:​prostejov:​tiskove-zpravy +
-  limit 3 +
-</​blog>​+
  
 +Termíny schůzí a dalších akci najdete v kalendáři na našem oficiálním krajském webu na adrese [[https://​olomoucky.pirati.cz/​|https://​olomoucky.pirati.cz/​]]. Aktuální informace o dění MS Prostějov najdete na rovněž na oficiálním krajském webu, a to na adrese ​ [[https://​olomoucky.pirati.cz/​mistni-sdruzeni/​prostejov/​|https://​olomoucky.pirati.cz/​mistni-sdruzeni/​prostejov/​]].
 +</​note>​
 +
 +<hidden onHidden="​Zobrazit štítek"​ onVisible="​Skrýt ​ štítek">​
 +---- dataentry sdruzeni ----
 +kraj : Olomoucký kraj # název kraje
 +značka : OLK-Pro #  značka sdružení
 +území : Působnost na území SO ORP Prostějov a SO ORP Konice # území, na kterém sdružení působí
 +listiny_wiki : [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​p=273516\#​p273516|Ustavující schůze a souhlas PKS]]#​odkazy na zakládací listiny, hlasování ve formátu wiki
 +založeno_dt : 2014-01-09 # datum založení ve formátu rrrr-mm-dd
 +zrušeno_dt :  # datum zrušení ve formátu rrrr-mm-dd
 +typ        : MS # KS nebo MS
 +----
 +</​hidden>​
 +Na tuto stránku odkazují [[?​do=backlink|tyto stránky]].
  
 ===== BOX:related ===== ===== BOX:related =====
 Místní sdružení Prostějov sdružuje Piráty z okresu Prostějov. Místní sdružení Prostějov sdružuje Piráty z okresu Prostějov.
 +
 ==== Místní předsednictvo ==== ==== Místní předsednictvo ====
 /​*{{:​regiony:​strednicechy:​martin_shanil_foto.jpg?​100 }}*/ /​*{{:​regiony:​strednicechy:​martin_shanil_foto.jpg?​100 }}*/
  
 <​html><​div class="​predsednictvo"></​html>​ <​html><​div class="​predsednictvo"></​html>​
-  * [[lide:Petr Kapounek]] \\ Předseda ​místního sdružení +  * [[https://​olomoucky.pirati.cz/​lide/​ondrej-moskal/​|Ondřej Moskal]] \\ Předseda 
-  * [[lide:Petr Lysek]] \\ 1.místopředseda ​sdružení +  * [[https://​olomoucky.pirati.cz/​lide/​petr-lysek/​|Petr Lysek]] \\ 1. místopředseda 
-  * [[lide:Petra Minářová]] \\ 2.místopředsedkyně sdružení+  * [[https://​olomoucky.pirati.cz/​lide/​kuba-smid/​|Kuba Šmíd]] \\ 2. místopředseda
  
 <​html></​div></​html>​ <​html></​div></​html>​
  
 ==== Místní sdružení ==== ==== Místní sdružení ====
 +  * [[/​regiony/​olomoucko/​spisovna|Zápisy z jednání]]
 +  * [[https://​forum.pirati.cz/​prostejov-f655/​|Fórum sdružení]]
 +  * [[https://​www.facebook.com/​PiratiProstejov|Facebook]]
  
-  * [[list|Zápisy z jednání]] 
-  * [[https://​forum.pirati.cz/​piratska-tvrz-f640/​|fórum sdružení]] 
-  * [[https://​www.facebook.com/​PiratiProstejov|facebook]] 
 === Podpora sdružení === === Podpora sdružení ===
-  * [[https://​www.pirati.cz/piznam/​ao/​priznivec|Registrujte se příznivcem]] +  * [[https://​www.pirati.cz/​ao/navody/​priznivec|Registrujte se příznivcem]] 
-  * [[https://​forum.pirati.cz/​zajemci-o-clenstvi-piratska-tvrz-f641/|Staňte se členem]] +  * [[https://​forum.pirati.cz/​zajemci-o-clenstvi-prostejov-f656/|Staňte se členem]] 
-  * [[fo:​dary|Přispějte na transparentní účet. Náš VS:]]+  * [[fo:​dary|Přispějte na transparentní účet.]] Náš VS: 110302 
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/olomoucko/prostejov/start.1390434539.txt.gz · Poslední úprava: 22.01.2014 23:49 (upraveno mimo DokuWiki)