• @msk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Zlepšování kvality zdravotní péče

Zdravotní pojišťovny

musí hájit zájmy svých pojištěnců a dohlížet na kvalitu poskytované péče. Nelze připustit, aby na veřejném zdravotním pojištění vydělávaly velké podnikatelské skupiny. Hlavní slovo v rozhodování pojišťovny mají mít právě její pojištěnci, kteří mají mít na činnost zdravotní pojišťovny větší vliv.

Nemocnice

by se měly více zaměřit na to, aby se v nich pacienti cítili příjemně, měli dostatek spánku a kvalitní stravu. Současné finanční ohodnocení a pracovní podmínky zdravotníků považujeme za nedostatečné. Při nastavení systému je třeba zohlednit, aby byla podporována kvalita zdravotnických zařízení.

Informovanost

Pacient musí mít snadný přístup k informacím o svém zdravotním stavu, rizicích spojených s životním stylem a informacím o různých léčebných metodách.

Svoboda léčby

Občan má právo zvolit si způsob léčby nebo léčbu odmítnout (včetně domácí péče, alternativní péče, očkování atd.). Touto volbou však na sebe bere i odpovědnost za případné následky. Zvolená léčba by měla být částečně nebo úplně hrazena zdravotní pojišťovnou, pokud nemá na pacienta špatný vliv nebo nepopírá základní medicinské poznatky.

Ochrana citlivých osobních údajů

Informace o zdravotním stavu jsou jedny z nejcitlivějších osobních údajů vůbec. Proto prosazujeme maximální ochranu proti zneužití, aby byly skutečně k dispozici jen pacientovi a ošetřujícímu lékaři. Pacient by měl spolurozhodovat o rozsahu uchovávaných údajů.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/moravskoslezsko/zdr.txt · Poslední úprava: 17.06.2012 20:13 autor: Jiri Demel