• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Prohlášení k projektu Městské galerie Ostrava v galerii Gong a v Trojhalí

trojhali.jpg Prohlášení Krajského sdružení Moravskoslezského kraje České pirátské strany k projektu Městské galerie Ostrava v galerii Gong a v Trojhalí.“Městská galerie“ financovaná ostravskou radnicí v rukou soukromníka? Pirátská strana zásadně nesouhlasí!

Zastupitelstvo Statutárního města Ostrava na zasedání dne 5. 12. 2012 odsouhlasilo vytvoření “Městské galerie“ v budově Trojhalí Karolina a Gongu. Proti tomuto záměru ostře protestují představitelé České pirátské strany, kteří upozorňují na zásadní nedostatky projektu. Město bude totiž platit soukromému vlastníkovi budov nemalé peníze za pronájem prostor galerie, zároveň se zde ale budou konat nejrůznější prodejní výstavy a jiné komerční akce a město nebude moci do chodu galerie zasahovat.

„Zastupitelé se svým rozhodnutím v podstatě vzdali možnosti ovlivňovat výslednou podobu městské galerie a tedy i kontrolovat to, jak bude nakládáno s městskými penězi. Ostrava tak přišla o šanci mít kvalitní galerii s kvalitním odborným vedením, která by nabídla širokou nezávislou výtvarnou scénu obyvatelům města a jeho návštěvníkům. Městská galerie mohla být klidně umístěna v některé ze starších budov, které jsou v majetku města,“ vysvětluje svůj postoj Lukáš Černohorský, předseda moravskoslezských Pirátů, a dodává, že „částka, kterou bude město platit jen za pronájem prostor v Gongu, by tuto městskou investici plně pokryla.“

Rozhodnutí ohledně umístění městské galerie je podle Černohorského výsledkem dlouhodobého provázání soukromých společností a ostravských politiků. „Jednání ostravské samosprávy daleko spíše odráží finanční zájmy soukromého sektoru než vůli místních obyvatel nebo veřejný zájem ve smyslu budoucího rozvoje města,“ poukazuje Černohorský. „Forma galerie, tak jak byla navržena v „Konceptu provozu budov Trojhalí Karolina“, je netransparentní a nekvalitní. Z konceptu není vůbec jasné, co se vlastně v galerie bude dít a vystavovat. Projektu jednoznačně chybí jasný cíl a ucelený dramaturgický plán,“ doplňuje Jaroslav Němec, výtvarník a člen Pirátů.

Odpůrci umístění městské galerie do budovy Trojhalí a Gongu se obávají především toho, že budou provoz galerie ovlivňovat obchodní zájmy na úkor umělecké kvality a nezávislého zhodnocení kulturního přínosu jednotlivých výstav. Jednoduše se jim nelíbí to, že jsou v Ostravě veřejné instituce stále častěji umisťovány do soukromých prostor. „Nemáme nic proti soukromým galeriím ani proti dotování jejich činnosti ze strany města či kraje, ale tato dotace má být poukázána na základě konkrétního projektu v rámci běžných dotací vypisovaných každoročně městem,“ říká Lukáš Černohorský, krajský předseda Pirátů a také bojovník za záchranu budovy Ostravice. „Na podobnou situaci jsme upozorňovali už v případě zastavení projektu výstavby nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny, tzv. Černé kostky, který vzešel z regulérní architektonické soutěže. Městští zastupitelé bezostyšně ignorují předchozí rozhodnutí samosprávy, stejně tak jako jej ignorovali krajští zastupitelé v případě knihovny. V obou případech vidíme snahu soukromého sektoru přesunout krajské a městské instituce do projektu Dolní oblasti Vítkovic,“ upozorňuje Němec.

Při rozhodování o veřejných stavbách placených z městské kasy by měly být vždy vyhlašovány architektonické soutěže a jejich výsledek by měl být závazný. Není možné, aby zastupitelstva zcela svévolně měnilo vzhled města a rozhodovalo bez ohledu na názory odborníků. Bohužel jsme často svědky přesně takovéhoto postupu. Obdobně to platí i v případě Gongu, Trojhalí a dalších staveb v Dolní oblasti Vítkovic, jelikož jsou z větší části financované z veřejných prostředků. Taktéž ředitel veřejné instituce, jakou je Městská galerie, by měl vzejít z výběrového řízení, do něhož se budou moci přihlásit přední umělečtí manažeři a kurátoři z ČR a případně i ze zahraničí. To se ale v případě Městské galerie Ostrava zjevně nestane.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.