• @msk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozvoj regionu

Letiště Ostrava

Letiště jako vstupní brána do regionu musí sloužit především lidem, kteří jsou dnes nuceni, především díky nesprávnému rozhodování, v hojné míře využívat služeb okolních letišť, např. letiště Katowice, Krakow, Praha, Bratislava. Situace je dlouhodobá, neutěšená, přes výrazné investice do technického rozvoje letiště nedochází k nárůstu cestujících, ani linek. Na straně jedné nesčetný počet proklamací, že s dalším a dalším novým jednáním přijde změna, na straně druhé rychlost zavádění nových linek na konkurenčních letištích. Snad každému, až na výjimku letiště je jasné, jaká situace doopravdy je. Bohužel veřejné přiznání toho, v jakých problémech se letiště nachází, nepřichází a s ní nepřichází jak společenská, tak i personální zodpovědnost.

Piráti požadují okamžitou výměnu managmentu letiště včetně personální změny v dozorčí radě letiště. Není možné, aby si staré struktury udržovaly teplá a politická místečka. Čtyřletá neschopnost cokoliv změnit, neustálé odvolávání se na minulé vedení, prahnutí po developerském způsobu rozvoje, kdy jsou sice do letiště investovány prostředky a realizovány stavby, avšak bez přímé souvislosti a návaznosti na skutečné reálné potřeby rozvoje letiště a jeho provozu nic neřeší. Investice do rozvoje leteckých linek nejsou téměř žádné, nebo jen velmi omezené a to v době a situaci, kdy jsou pro rozvoj letiště i regionu zcela nezbytné. Letiště je „firma“ a firmu musí řídit schopný manager a ne kamarád od vedle. Stále se tak zhoršující dopravní dostupnost Moravskoslezského kraje vzdušnou cestou bude mít fatální důsledky jak v oblasti ekonomické, tak i v otázce rozvoje cestovního ruchu, který s tím v úzké míře souvisí. Neméně důležité je vstřícné, přátelské a otevřené chování letiště směrem k veřejnosti! Samozřejmě budeme v souladu s celostátními principy Pirátů aplikovat zásady transparence, a otevřenosti v maximální možné míře. Myslíme si totiž, že otevřenost a transparence je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci.

Dále se zasazujeme o ještě větší zatraktivnění letiště pro letecké společnosti, více se budeme orientovat na nízkonákladové společnosti (dle doporučení několika nezávislých studií a průzkumů), požadujeme revizi veškerých platných smluv letiště s jinými subjekty (audit proběhlých výběrových řízení).

Mateřské školky a centra pro mládež

Budeme prosazovat rozvoj mateřských center a kulturního vyžití pro matky s dětmi. Jak se píše ve školství , investice do našich dětí se nám mnohonásobně vrátí, proto chceme podporovat i mimoškolská zařízení pro hlídání dětí jež umožní matkám věnovat se buď zaměstnání, nebo například hledání zaměstnání, či přípravě na něj.

Dle našeho názoru je v našich městech také málo kulturního vyžití pro rodiče, což bychom ve spolupráci se soukromým sektorem rádi změnili.

V našem regionu je špatným zvykem, že nejsou dostatečně podporovány organizace, které se starají o mimoškolní aktivity mladých. Přitom náklady na tyto organizace jsou z hlediska rozpočtu zcela minimální. Rádi bychom se zaměřili na tuto problematiku detailněji a nalezli taková řešení, která přinesou výsledky k všeobecné spokojenosti.

Rozvoj dopravy

Budeme se zasazovat o to, aby poplatky ze zpoplatněných úseků silnic zůstaly v krajské pokladně a byly využity na zlepšení dopravní infrastruktury a dopravní dostupnosti v rámci celého kraje. Během dvou let vypracujeme systém, který umožní obcím vybírat určitou formu mýtného tak, aby byly schopny investovat do obnovy vlastní dopravní infrastruktury.

Ve spolupráci se zástupci Frýdku-Místku a Opavy začneme okamžitě aktivně řešit problematiku dopravní infrastruktury a možných řešení v prosazování nejlepší varianty /tunel, obchvat,…/ s přihlédnutím k nákladovosti a dopadům na životní prostředí . Hodláme přihlédnout ke všem dostupným studiím a aspektům a najít řešení, které bude mít všeobecně největší podporu občanů formou referenda.

Ve spolupráci s obcemi budeme dlouhodobě monitorovat vytíženost jednotlivých úseků a silnic tak, aby se investovalo především tam, kde je to nejvíce potřeba. Hodláme se podílet na vybudování rozsáhlé sítě cyklostezek abychom na ně mohli přesunout cykloturistiku a odsunout ji z nebezpečných úseků silnic což přispěje také k vyšší plynulosti dopravy a menšímu množství smrtelných úrazů cyklistů či bruslařů. Zakázky budou zadávány v transparentních výběrových řízeních na základě jasných a splnitelných požadavků pro regionální dodavatele.

Zaměření na mikroregiony

Klademe důraz nejen na správní centrum a jeho okolí, ale také na mikroregiony, které jsou dlouhodobě opomíjeny. Hodláme přerozdělovat prostředky takovým způsobem, aby se jejich výše nesnižovala se vzdáleností od Ostravy a aktivně pracovat s jednotlivými obecními a městskými úřady a v neposlední řadě také občanskými sdruženími mikroregionů tak, aby se lokálně zlepšily podmínky pro život v těchto oblastech.

Jsme si vědomi, že o problémech v místě bydliště ví nejvíce především občan, který se s nimi denně setkává, proto hodláme spolupracovat s občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi působícími na území našeho kraje a hledat nejschůdnější řešení jednotlivých záležitostí.

Zemědělství

Budeme prosazovat rozumnou podporu zemědělců a malých hospodářů. Budeme prosazovat revize ratifikovaných smluv s EU týkajících se zemědělské samostatnosti.

Zpracování regionální strategie podpory a využití lokálních zdrojů.

Menší energetická zátěž plynoucí z výroby, omezení zátěže dopravní infrastruktury, pobídka pro živnostníky i růst nových pracovních míst.

Mošnov - znovuotevření otázky free zony

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/moravskoslezsko/reg.txt · Poslední úprava: 17.06.2012 20:15 autor: Jiri Demel