• @msk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

21 kroků k moderní, prosperující a přátelské Ostravě 21. století

„Cílem těchto bodů programu České pirátské strany pro Ostravu je učinit ji dobrým místem k životu, místem kde se točí peníze, místem příležitosti pro všechny, místem pro dobré vzdělání, prostě moderním evropským velkoměstem 21. století. Městem, ve kterém si budou lidé považovat za čest žít.„

Otevřeme hospodaření města veřejnosti

„Víte kolik stála propadlá dlažba Masarykova náměstí? Která firma podezřelou zakázku prováděla? Který úředník je zodpovědný za kontrolu práce? Ne? Proč asi? Že by to tak našim konšelům vyhovovalo?

Není přece pODStatné kdo bude sedět na radnici - podstatné je, aby vám, pánové, bylo vidět pod svrbějící ruce!“

Zachováme Bazaly pro Baník

„Na lukrativních pozemcích na Bazalech se radnice snaží podpořit záměr majitele, postavit zde bytovky a zoufale hledají důvody jak se zbavit stadionu. Baník zůstane na Bazalech! Stadion se dá adaptovat tak, aby vyhovoval všem předpisům a podmínkám moderního sportovního stánku za zlomek ceny, než kolik by stál stadion nový, a tradice může dále pokračovat!“

Zatočíme s korupcí ve výběrových řízeních

„Máte pocit že nemá cenu se účastnit žádného výběrového řízení pro město Ostravu, protože o vítězi je dávno rozhodnuto? Máte bohužel pravdu. Ale víte že výběrová řízení se dají dělat elektronicky, s vyloučením zkorumpovaného lidského faktoru? Pojďme našim velmi drahým zastupitelům zakázat osobně rozhodovat o všech zakázkách nad 30 000 Kč.“

„Ostrava chtěla být Evropským hlavním městem kultury, prohrála s Plzní. Tým, který měl titul Ostravě získat byl vybrán bez výběrového řízení. Boj o titul stál Ostravu téměř 70 milionu. Plzeň vynaložila necelou polovinu a na kampaň získala navíc prostředky z EU. Nesouhlasíme s lakonickým «jedeme dál, Ostrava to dokáže.» Naopak pane primátore. Dokud takto pojedeme dál, Ostrava nedokáže nic.“

Přesuneme ministerstvo do Ostravy

„Jak přispívá Ministerstvo práce a sociálních věcí k potlačení nezaměstnanosti? Jedině tím, že samo zaměstnává tisíce lidí. Požadujeme přesun tohoto ministerstva do Ostravy, aby snížilo nezaměstnanost tam, kde je to opravdu potřeba.„

Omezíme ve městě hazard

„Kriminalita v Ostravě jde ruku v ruce s hazardem, zastavárnami a pajzly čtvrté cenové. Má-li být centrum města zónou odpočinku a služeb pro občany, je potřeba, aby radnice své prostory pronajímala těm, kteří potřebné služby do města přinesou a ne těm, kteří jsou schopni nejvíce zaplatit.“

Zrušíme poplatky na Místecké a D1

„Praha údajně podporuje čistší vzduch v Ostravě. Jak ale? Těch pár korun na ekologické programy které stejně končí v kapsách poradenských firem? Nechte si pražáci svůj bakšiš a raději udělejte pro čistší vzduch na Ostravsku něco pořádného! Požadujeme odvedení dopravy z města v nejvyšší možné míře a zrušíme poplatky za D1 a Místeckou!“

Propustíme zbytečné úředníky

„O kauzách úředníků, kteří v Ostravě hrají v pracovní době jen karty se už ví. I když byly některé úřednice pro to propuštěny, ihned se na jejich místa nabrali noví lidé. Proč, když celkem evidentně prokázaly že jejich pozice nejsou potřeba? Odhadem jsou ve veřejné správě až 2/3 úředníků nadbytečné – pojďmě na příkladu ostravské radnice ukázat, jak moc je to pravda. Radnice nemá sloužit jako zaopatřovací ústav.“

Zrevidujeme společnosti vlastněné městem

„Největší úniky veřejných financí jdou přes společnosti vlastněné městem. Jejich ředitelé využívají možnosti přidělení velkých zakázek bez výběrového řízení. Pojďme zjistit kolik miliard takto proteklo – provedeme důkladný průvan ve všech městem a obvody vlastněných společnostech!“

Zlikvidujeme laguny a další ekokatastrofy

„Stále slyšíme že Ostrava je nejzelenější město v republice. Toto nejzelenější město si pár stovek metrů od centrálního sídliště hýčká kalové laguny s alarmujícím množstvím karcinogeních rakovinotvorných látek. Existuje snad něco důležitějšího, než se nejprve zbavit tohoto prokletého dědictví? Budeme nekompromisní v požadavku na plnění limitů pro průmyslové podniky.„

Zavedeme architektonické soutěže jako standard

„Zavedeme v Ostravě to, co je na západ od nás běžné, architektonické soutěže pro veřejné stavby. Vítěz architektonických soutěže bude navíc svůj projekt hlídat od začátku do konce. Mohou tak vzniknou nové architektonické skvosty. Chceme v Ostravě vybudovat město 21. století a Ostrava potřebuje Architekturu s velkým «A» a ne bezduché hromady stavebního materiálu.“

Postavíme Městskou galerii a koncerní sál

„Janáčkova filharmonie hraje v kulturáku, umělci vystavují po sklepech. Tohle se musí změnit! Ostrava je třetí největší město a leží v nejlidnatějším oblasti v republice. Je ostudou, že nemá vlastní galerii a koncertní síň. Obě instituce považujeme za standard, který Ostravě citelně chybí.

Obě budovy postavíme podle vítězných návrhů z architektonických soutěží. Jejich ředitelé budou vybráni v mezinárodním výběrovém řízení, kde komise bude tvořena z 90% s mezinárodně uznavaných odborníků v dané oblasti. Zamezíme tak vzniku lokálních tlaků. Nechceme jen další žrouty veřejných financí, ale instituce mezinárodního významu sídlící v budovách, které se stanou chloubou města.“

Zmodernizujeme dopravní systém města

„Chceme Ostravu pro lidi, vyhradíme pruhy pro hromadnou dopravu a cyklisty. Vybudujeme smysluplně přestupní terminály pro hromadnou dopravu s napojením na záchytná parkoviště. Preferujeme vozidla MHD na křižovatkách. Chceme zkvalitňovat vozový park MHD a dostupnost MHD pro celé území města. Okolní města propojíme rychlou meziměstskou dopravou, obdobně jak to udělali naší předkové, kdy jste mohli jezdit tramvají do Bohumína, Karviné, Hlučína, Orlové atd. Teprve rychlá a kvalitní hromadná doprava umožní vzniku velkoměsta 21. století.

S tím souvisí změny v hromadné dopravě. Nepotřebujeme nákladné nové logo DP (vlastně nepotřebujeme žádné logo), nepotřebujeme aby vyvíjel vlastní tramvaje. Důkladnou revizi si dopravní podnik zaslouží také v souvislosti s nákupem náhradních dílů, materiálů a zvláště pohonných hmot.“

Zrušíme jízdné v hromadné dopravě na uzemí města

„Zbavíme dopravní podník veškeré agendy, která nesouvisí přímo s přepravou osob (např. vybírání jízdného, tisk jízdenek, vymáhání pokut, revizi, údržbu označníků, marketing a mnoho dalších) - a rozpočet nebude potřeba navýšit nijak výrazně. Dopravní podnik má převážet lidi. Jak to tak ale vypadá, v poslední době dělá snad všechno kromě toho. DPO má 3 miliony* roční úbytek cestujících! Chce to radikální změnu!“

*Výroční zprávy DPO: v roce 2008: 108,614 mil. cestujících / v roce 2009: 105,207 mil. cestujících

Rozšíříme pěší a odpočinkové zóny, cyklostezky

„Ostrava by měla být také dobrým místem k odpočinku. Zatím tomu tak není. Dosavadní pokusy se omezily na přihrávání lukrativních zakázek pro spřátelené firmičky. Propojíme jednotlivé části města cyklostezkami, odkloníme automobilovou dopravu od přirozených klidových zón a rozšíříme pěší zóny všude, kde to bude jen trochu možné. Konečně protáhneme cyklostezku kolem Ostravice až do Beskyd.“

Postavíme kampus Ostravské univerzity

„Skončila nadvláda uhlí a oceli, v budoucnu hospodářskou úroveň udržíme jen pomocí vzdělaných lidí z našeho regionu. Že je ke studiu vhodné zajistit dobré podmínky, to zatím nikdo z radnice vážně neřešil. Přitom studenti město nejen oživí, ale poskytnou mu i potřebnou perspektivu. My to rozhodně řešit budeme!“

Zrušíme poplatky za tříděný odpad

„Považujete za spravedlivé, aby ti, kdo zodpovědně třídí domovní odpad a šetří tak náklady na zpracování a životní prostředí, platili stejně jako ostatní? My ne. Proto osvobodíme od poplatků všechny, kdo chápou nezbytnost odpovědného chování k životnímu prostředí. Naším cílem je, abychom nakonec nemuseli vybírat poplatky od nikoho, protože svůj odpad budou třídit všichni.“

Zavedeme závazná referenda k místním tématům

„Máte pocit, že na vašem názoru nezáleží? Oprávněně. Pokud by jste chtěli ve vašem okolí něco změnit, narazíte na hradbu úředníků, vyhlášek a předpisů. Zavedeme systém závazných místních referend přesto, že s nimi zákon vysloveně nepočítá. Radnice se bude řídit názorem občanů a ne přáním několika zkorumpovaných individuí, kteří si z volených funkcí dělají výnosnou živnost.„

Zvýšíme počty strážníků na úkor kamer a radarů

„Městská policie může buď platit kamery nebo strážníky. Peníze tak mohou jít na Tchai-wan nebo místním lidem. Myslíte, že kamera na každém rohu zabrání pouliční kriminalitě a radary u cest naučí řidiče dodržovat předpisy? My ne. To dokáží pouze lidé. Zvýšíme počet strážníku s patřičnou odborností tak, aby mohli účinně prosazovat zákonnost v ulicích. Ušetříme na ně tím, že přestaneme provozovat předražené systémy, které se neosvědčily. Trochu tím také zmírníme palčivou míru nezaměstnanosti na Ostravsku. Zvážíme přínosy zavedení metropolitní policie.“

Vytvoříme koncepci pro sociálně vyloučené skupiny

„Pro spoustu lidí je lákavé řešení, že někdo pošle všechny ty nepřizpůsobivé lidi někam pryč. Ale kam? Třeba na Bedřišku? Myslíte, že už se nikdy nevrátí? Toto není řešení. Nepotřebujeme v Ostravě ghetta a pouliční gangy. Potřebujeme dlouhodobou koncepci a velké úsilí. Nebude to jednoduché a obecný recept neexistuje, ale řešit to lze a my to řešit budeme. Ostrava je prostě město všech občanů, kteří v ní žijí.“

Podpoříme aktivity pro děti a mládež

„Také jste si všimli toho, že většina naších potomků tráví stále více svůj volný čas ve virtuálním světě počítačů? Jako piráti proti počítačům a internetu samozřejmě nic nemáme, ale dětský svět je i příroda, sport, koníčky a odborné kroužky. Máte pocit že v posledních dvaceti letech rapidně kleslo množství možností volnočasových aktivit dětí? Samozřejmě - děti se nemohou bránit, protože nemají volební právo. Ve výdajích na sport chceme změnit zaběhnutou praxi: peníze do škol a dětem spíše než profesionálním sportovcům a dalšímu pseoudosportovnímu lobby. Podpoříme všechny, kteří dokáží dětem zprostředkovat skutečně hodnotnou sportovní, vzdělávací či kulturní aktivitu.“

Vytvoříme podmínky přinášející do regionu kvalifikovanou práci

„Montoven a těžkých provozů už máme na Ostravsku víc než dost. Máme však i dlouhodobou tradici vysoké odbornosti a technické úrovně lidí i jejich produktů. Na tuto tradici navážeme při podpoře dalšího rozvoje průmyslu a obchodu. Podpoříme projekty přinášející do města poptávku po kvalifikované, odborné i vědecké práci, protože tyto mají potenciál zvýšit naši konkurenceschopnost na globálním trhu.“ Společně vytvoříme z Ostravy moderní velkoměsto 21. století

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/moravskoslezsko/programostrava2010.txt · Poslední úprava: 23.01.2013 22:22 autor: Lukas Cernohorsky