• @msk_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Odpadová politika

Nelze změnit způsoby nakládání s odpady dokud neexistují motivační programy, které rozlišují snahu od ignorace. Recyklace se musí v prvé řadě vyplácet a to přímo těm kteří mají snahu recyklovat. Dosažené pokroky ukazují, že chybný je systém podpory třídění odpadů a systém plateb za jeho odstranění.

V žádném případě není Skládkování schůdnou variantou pro nakládání s odpady. Stejně jako smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale maximální zhodnocení celkového potenciálu v odpadech SKO.

Chceme aby zde vznikly programy cílené na změnu odpadové politiky.

Chceme aby odrazem způsobů nakládání s SKO byla Hierarchie nakládání s odpady. Tak jak je zvykem ve státech s opravdovými výsledky v recyklaci rsp. Členských zemí EU. kde dosahují míry recyklace i přes padesát procent.

  1. Předcházení vzniku odpadů
  2. Znovuvyužití
  3. Materiálové využití
  4. Jiné využití
  5. Odstranění odpadů-(odstranění zbytkového obsahu po dosažení recyklovatelného dna)

V žádném případě nelze do budoucna souhlasit s klasifikací odpadů, jako obnovitelného zdroje energií. Mimo oblast Biologicky rozložitelných materiálů z SKO vhodného k produkci čisté energie. Jelikož odpady SKO nedostatečně recyklované stále obsahují materiály z produkce z neobnovitelných zdrojů nerostných surovin. Zejména v Kraji jako je MSK se jeví jako vhodné podpořit vznik Bio-plynových stanic jako vhodného ekvivalentu skutečného využití energetického potenciálu v odpadech.

Nepovažujeme slepé pálení odpadů ve spalovnách za efektivní zhodnocení energetického potenciálu v odpadech, takto využíváme pouze zlomek z možné výtěžnosti jeho potenciálu.

Příklad výrobou Hliníku z recyklování spotřebujeme 20x méně energie než při výrobě z nerostných surovin o druhotném znečištění ani nemluvě.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
regiony/moravskoslezsko/odpadova_politika.txt · Poslední úprava: 19.09.2012 10:02 autor: Lukas Cernohorsky