• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Výběrové řízení na kreativce předvolební kampaně

Volební štáb Strany Zelených a České pirátské strany v Jihomoravském kraji (dále VŠZaP) vypisuje veřejné výběrové řízení na zajištění kreativního konceptu volební kampaně pro volby do Krajského zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2016.

Poptáváme osobu či právnickou osobu, která zajistí v měsíci květnu 2016 kreativní koncept volební kampaně, tedy tyto služby:

 • vytvoření vizuálního stylu kampaně
 • vytvoření pravidel pro práci s vizuálními prvky (typografie, tonalita, práce s fotografií)
 • návrhy letáku A5/DL, plakátu A2, polep tramvaje, billboard (vč. příp. návrhů dalších formátů outdoorové reklamy) a online reklamy.
 • příprava storyboardu pro fotografa, který bude pořizovat fotografie klíčových kandidátů
 • návrh vzhledu úvodní stránky pro web kampaně www.zeleniapirati.cz
 • grafické uchopení klíčových prvků volebního programu
 • související DTP práce

Požadavky na poskytovatele služby:

 • prokazatelné zkušenosti z tvorby kreativních konceptů, vizuální identity a kampaní (ideálně v oblasti politického marketingu)
 • schopnost samostatné kreativní práce
 • schopnost spolupracovat s VŠZaP na konkrétní podobě zadání kampaně
 • časová flexibilita

Organizační začlenění:

Za kvalitu odvedených služeb odpovídá dodavatel VŠZaP, se kterým přímo spolupracuje a konzultuje veškeré kroky.

Podmínky výběrového řízení:

Termín pro podání nabídek: 2. května 2016, 24:00 hod.
Forma: e-mailem na adresu matous.vencalek@zeleni.cz
(zde lze také konzultovat případné nejasnosti)

Zájemce předloží reference a finanční nároky.
Součástí výběrového řízení bude pohovor (osobně nebo prostřednictvím online komunikace) se zadavatelem.
Odměna bude vyplacena na základě smlouvy o dílo odsouhlasené VŠZaP, po předání hotového a schváleného díla.

Vedle uvedených podmínek musí uchazeč splnit také následující podmínky:

 • Zveřejnění totožnosti ověřitelné z veřejných zdrojů. Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním a zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením.
 • Svobodná licence. Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním všech příslušných smluv a všech děl uvedených v nabídce nebo vzniklých na základě smluv. Souhlasíte s tím, že díla uvedená v nabídce i výsledná díla bude možné svobodně šířit za podmínek licence .
 • Souhlas s pravidly. Zasláním nabídky souhlasíte s těmito pravidly. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na jiná finanční plnění z naší strany, není-li to výslovně uvedeno při vyhlášení výběrového řízení. Vyhrazujeme si právo změnit pravidla daného výběrového řízení. V takovém případě máte právo z výběrového řízení odstoupit.

Hodnotící kriteria:

 • cena
 • reference
 • představa o stylu kampaně
 • časové možnosti

Kontakt
Matouš Vencálek
matous.vencalek@zeleni.cz

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.