• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Výroční Zpráva pirátských zastupitelů v Brně za rok 2015

Před více než rokem se hnutí Žít Brno s podporou Pirátů dostalo do koalice s ANO, KDU-ČSL a SZ na brněnském magistrátě. V této koalici sedí v Zastupitelstvu města Brna dva naši zastupitelé - Jiří Ulip a Tomáš Koláčný, a prvně jmenovaný je i členem Rady města Brna. Rádi bychom vám prezentovali jejich výsledky za uplynulý rok 2015.

Předně je nutné říct, že spousta agendy projednávané na zastupitelstvu (ale i v Radě) nesouvisí s pirátským programem, nicméně naši zastupitelé se zavázali o všech bodech hlasovat zodpovědně dle Demokratického Minima. To znamená před každým zasedáním zastupitelstva si nastudovat stovky stran materiálů za účelem kvalifikovaně se rozhodnout při volbě. Paralelně s touto „rutinní“ prací zastupitele prosazují pirátský program. A jak se jim v uplynulém roce dařilo?

Hlavní úspěchy Pirátů na radnici

 • Proběhla zakládající konference spolku Otevřená města a Brno má v plánu se stát zakládajícím členem.
 • Piráti otevírají brněnský magistrát a městské firmy - ty mají nově povinnost automaticky zveřejňovat všechny smlouvy, na které má občan dle zákona o svobodném přístupu k informacím právo.
 • Byly položeny základy pro Participativní rozpočet, kdy by jednotliví obyvatelé Brna mohli navrhovat a poté i hlasovat pro konkrétní projekty placené z městského rozpočtu.
 • Zavedli jsme jmenovité hlasování v Radě města Brna. Tento krok zvýšil transparenci v rozhodování Rady a zlepšil tak dohled občanů nad prací zvolených lidí.

Úspěchy v rámci koalice

 • Zredukoval se počet členů představenstev a dozorčích rad městských firem. Už neslouží primárně jako trafiky pro vysloužilé politiky.
 • Nově se městské byty privatizují za tržní ceny. V městských bytech rozhodně nebydlí (jen) sociálně potřební lidé a prodej bytů za zlomek tržní ceny je spíše příznakem nehospodárného nakládání s majetkem města. Naopak paušálním prodejem za plné ceny dochází k odstranění nefér netransparentních výhod pro úzkou skupinu lidí.
 • Našli jsme způsob, jak zachovat v České republice tradiční podnik Velká cena silničních motocyklů, aniž bychom hospodaření podniku vkládali do rukou nedůvěryhodné osoby Karla Abrahama.
 • Zřídili jsme Kancelář architekta města Brna, jejímž účelem je zejména zajišťovat tvůrčí činnosti v oblasti urbanismu, územního plánování a rozvoje města, a koncepční činnosti v oblasti architektury, včetně komunikace s veřejností o těchto tématech.

Jmenovité úspěchy našich zastupitelů

Jiří Ulip

Je radním pro informatiku a otevřenost a zastupitelem.

 • Mediálně asi nejznámějším počinem je spuštění rozklikávacího rozpočtu: Byť jde de facto o 30 dílčích rozpočtů (magistrátu a jednotlivých městských částí), jedná se jen o začátek a „proof of concept“ / základní vizi rozpočtu s primitivní vizualizací. Rozpočet je zatím tedy v základní verzi strukturované na úroveň rozpočtových kapitol. Zveřejnění až na úroveň jednotlivých proplacených faktur je v plánu - největší brzdou je automatické odstraňování citlivých/osobních údajů. Dále je třeba udělat aplikaci lepší kabát - uživatelsky příjemnější webové rozhraní pochopitelné i pro běžného uživatele bez ekonomického vzdělání. Odkazy:
 • Položil procesní základy pro obecnou implementaci otevřených dat. Cokoliv za dokument anebo informaci na magistrátu nebo radnicích městských částí vznikne, automaticky se k tomu ihned přidá štítek o zveřejnitelnosti. Cokoliv, co bude možné zveřejnit, je tedy automaticky příslušně označkováno a v budoucnu bude stačit takovéto dokumenty automatizovaně zkopírovat do veřejně přístupného datového portálu.
 • 4.-7. 5. 2015 absolvoval zahraniční cestu do Tallinnu za účelem získání zkušeností pro transparentní řízení města, open data, použítí open software a aplikaci e-governmentu. Během cesy získal od svých Tallinnských kolegů cenné praktické informace o síti Smart City, IST Demo centru (komunitě společností v oblasti ICT propagující digitální společnost), ID-kartě občanů a jejich autentikaci a autorizaci, a také o X-Road jako páteřní síti poskytující infrastrukturu pro digitální služby. Odkazy:

Tomáš Koláčný

Je zastupitelem, členem Kontrolního výboru a místopředsedou Komise informatiky a otevřenosti.

 • Vede přípravu realizace projektu Participativního rozpočtování pro město Brno. Cílem projektu aplikujícího prvek přímé demokracie je zapojení lidí do navrhování konkrétních projektů placených městem a hlasování obyvatel Brna o jejich uskutečnění - každý občan Brna svým hlasem tedy určuje, na co se utratí část rozpočtu města. Byla vytvořena metodika a specifikace projektu a vznikla pracovní skupina řešící konkrétní možnosti realizace a nutné procesní změny na magistrátě.
 • Je předkladatelem návrhu na zrušení nesmyslné protialkoholní vyhlášky, která je i dle vyjádření Městské policie Brno nadbytečná. Současně je předkladatelem návrhu na zrušení vyhlášky, upravující pořádání venkovních kulturních akcí, která v současné podobě vytváří potenciál pro klientelizmus a korupci a navíc je vzhledem k platnému nařízení vlády o hygienických limitech hluku taktéž nadbytečná. Důvodové zprávy obou návrhů jsou k dispozici zde.
 • Podílel se na přípravě a schválení stanov spolku Otevřená města a ICT strategie.

Hlasování našich zastupitelů

Pirátští zastupitelé mají nejvyšší účast na hlasování zastupitelstva. Z uplynulých 683 hlasování (do schůze listopad 2015 včetně, novější data nebyla zveřejněna do uzávěrky textu) chyběl Tomáš Koláčný na jediném hlasování, Jiří Ulip na čtyřech. Porovnání s ostatními zastupiteli:

Naši zastupitelé hlasují vesměs v souladu s ostatními koaličními zastupiteli. Viz. graf W-PCA modelu korelace hlasování (interaktivní verze je zde):

Příjmy

Piráti nedělají politiku pro peníze, ale pro prosazení programu a ideálů. A když už peníze za výkon funkce získáme, transparentně je zveřejníme. Přehled všech příjmů všech našich zastupitelů je na https://www.pirati.cz/zastupitele/odmeny.

 • Jiří Ulip má měsíční příjem 6900Kč hrubého (5449Kč čistého) jako odměnu neuvolněnému radnímu a zastupiteli. Jeho zaměstnavatel Moravia IT se v rámci své Corporate Social Responsibility rozhodl vzdát práva na kompenzaci ušlého výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva.
 • Tomáš Koláčný má měsíční příjem 8600Kč hrubého (5892Kč čistého) jako odměnu neuvolněnému zastupiteli, členovi kontrolního výboru a Komise informatiky a otevřenosti. Pro úplnost dodejme, že Tomáš má další příjem 24000Kč hrubého (16530Kč čistého) jako člen představenstva Tepláren Brno, a.s.

Plány do budoucna

Co dalšího mají naši zastupitelé v plánu prosadit?

Jiří Ulip:

 • Aktivní účast Brna ve spolku Otevřená města: aneb sdílení zkušeností a nákladů s transparentní správou města.
 • Transparentně zveřejňovat menší smlouvy magistrátu včetně všech smluv příspěvkových organizací (velké smlouvy magistrátu jsou již zveřejňovány). Půjde o analogický krok k již provedenému otevření městských firem. Stejné interní procesy a technické řešení bude po odladění na městských firmách aplikováno na menší smlouvy magistrátu a na všechny smlouvy příspěvkových organizací.
 • Za tímto účelem je plánováno vytvoření certifikovaného profilu zadavatele: portálu, kde by se vypisovaly veškeré zakázky města včetně podlimitních (tedy nad rámec současného zákona), a kde by se automaticky zveřejňovaly uzavřené smlouvy na tyto zakázky.
 • Vytvoření moderního webu Brna, reflektujícího změny nepřímo plynoucí z nové ICT strategie. Součástí webu by např. byl i OpenData portál.
 • Zřízení pozice koordinátora otevíráni dat, který by fungoval jako evangelista otevřených dat uvnitř úřadu a odstraňoval procesní problémy spjaté s naplňováním ideje „co není tajné, má úřad zveřejnit“.
 • Provedení interního auditu ve využívání licencí na databáze. Cílem je optimalizovat jejich počet a případně přímo i nahradit databáze s drahými licencemi za jejich levnější open source varianty.

Tomáš Koláčný:

 • Dokončit realizaci projektu Participativního rozpočtu. Obyvatelé Brna by měli mít právo spolurozhodovat o výdajích na konkrétní projekty a navrhovat, čemu se má Brno věnovat.
 • Dokončit proces rušení zmíněných nadbytečných vyhlášek (protialkoholní a o pořádání venkovních kulturních akcí), které k veřejnému pořádku nikterak nepřispívají a pouze omezují občany.
 • Rozšířit jednací řád Zastupitelstva města Brna o podmínku podobnou pirátskému demokratickému minimu. Každý zastupitel by měl mít povinnost hlasovat pouze o tématech, kterým dostatečně rozumí anebo která si dostatečně nastudoval.
 • V rámci jednacího řádu také prodloužit termíny povinného zveřejnění materiálů před jednání Zastupitelstva. Tento bod umožní zastupitelům lépe si materiály prostudovat v rámci demokratického minima.
 • Výrazně zredukovat venkovní velkoplošnou světelnou reklamu, zejména v době nočního klidu.

Co se nepodařilo?

Ne vždy jde vše dle plánů nebo slibů, ani našim pirátským zastupitelům. S níže uvedenými výsledky či sliby nejsme plně spokojeni:

 • Současný stav rozklikávacího rozpočtu je daleko od ideálního stavu. Při jeho vývoji došlo k řadě kompromisů oproti pirátské vizi transparentně a přehledně zveřejnit veškeré nakládání s veřejnými penězi.
 • Zastoupení politiků ve vedení městských firem také plně neodpovídá našim představám, ale je výsledkem nelehkého koaličního vyjednávání. Nutno podotknout, že oproti původnímu stavu došlo k výrazné změně k lepšímu - tyto posty již neslouží pro trafikanty.
 • Dotáhnout většinu projektů či idejí - byť již odsouhlasených v rámci koalice - trvá mnohem déle, než jsme si představovali či než bychom si přáli. Naše naivní představy narazily na realitu úředního ekosystému.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.