• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

V Brně má vzniknout další nákupní centrum

Na volném prostranství vedle brněnského autobusového nádraží Zvonařka má vzniknout další nákupní centrum. Jak vlastně bude AUPARK, jak se má nové centrum jmenovat, koncipován, není zcela jasné. Jasné není ani to, zda je v navrženém formátu pro občany Brna přínosný. Řadu připomínek připravily dvě občanská sdružení, Brnění a Nesehnutí.

Dovolujeme si Vás požádat o připojení podpisu k jedné ze žádosti (do 23:30 29.června 2011). Obě vychází ze stejného základu – tzn. prezentace dopadů takového záměru na lokalitu, Brno jako celek. Brnění má tuto argumentaci doplněnou o upozornění na nestandardní postup města vs. zpracovatel územní studie (sami organizátoři žádají o podepsání pouze jedné z verzí připomínky!).

Připomínky

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.