• @jhm_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Statut mediálního odboru KS JmK

Sdělovacími prostředky
se rozumí jednostranné hromadné sdělovací prostředky jako televize, rozhlas, film, resp. osoby, které je připravují, produkční, novináři, publicisté, atp.
§1 Působnost mediálního odboru KS JmK

(1) Mediální odbor KS JmK je ústředním orgánem KS JmK v oblasti

  • a) veřejné prezentace krajského sdružení,
  • b) návrhu, tvorby a nákupu propagačních materiálů pro krajské sdružení,
  • c) mediálního vystupovaní členů a kandidátů krajského sdružení a
  • d) jednání se sdělovacími prostředky

(2) Mediální odbor KS JmK ve výlučné působnosti ve spolupráci s předsednictvem kraje

  • a) vytváří dlouhodobou strategii veřejné prezentace krajského sdružení,
  • b) vydává tiskové zprávy a jiná stanoviska krajského sdružení určená sdělovacím prostředkům a
  • c) spravuje databázi kontaktů na krajské sdělovací prostředky
§2 Provedení

Tento předpis provede mediální odbor krajského sdružení Jihomoravského kraje.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.