• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Transparentní účetnictví

Česká pirátská strana má na své hlavní webové stránce transparentní účetnictví. My piráti si myslíme, že vše, co je placené pomocí daně, by mělo mít transparentní účetnictví. Přece i v domácnosti si kontrolujeme, kam naše finance putují. Proto by měla být samozřejmost kontrola našich peněz ve státě.

Prvním krokem bude vytvoření nového vzhledu webových stránek města Kyjova. Dále umístnit přehledně na stránky s jakým rozpočtem město nakládá a na jaké projekty vynaložilo finance. Při kliknutí na projekt se otevře stránka, kde bude výčet položek a jejich ceny. Budoucnu by mohla přibýt i fotografická dokumentace.

Druhý krok by se měl týkat zveřejnění starých rozpočtů. Aby každý občan mohl zkontrolovat, jak jeho město hospodařilo v letech minulých.

Na závěr bych chtěl říct, že všechny úkony potřebné k transparentnímu účtu nic nestojí.

  1. Město nyní paušálně platí firmu, která se stará o chod webové stránky města.
  2. Město má úředníky co vše zálohují.

Proto stačí podat patřičné firmě podklady, která vše zařídí. Pokud tak neučiní, město by mělo vypsat konkurz na novou firmu.

zpět na stránku Kyjov

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.