• @jhm_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

hmac: : regiony:jiznimorava:rozpocet2013

Návrh rozpočtu Krajského Sdružení JmK České pirátské strany

hmac: : regiony:jiznimorava:rozpocet2013

pro rok 2013

hmac: : regiony:jiznimorava:rozpocet2013
Krajské Forum JmK se usneslo na tomto

hmac: : regiony:jiznimorava:rozpocet2013
návrhu rozpočtu KS JmK České pirátské strany pro rok 2013:

hmac: : regiony:jiznimorava:rozpocet2013
§ 1

(1) Celkové příjmy KS JmK se stanoví částkou 16246 Kč.
(2) Celkové výdaje KS JmK se stanový částkou 16246 Kč.
(3) Rozpočet se navrhuje jako vyrovnaný.
(4) Celkový přehled příjmů rozpočtu podle kapitol:

 a) Dary krajskému sdružení se stanoví částkou 5800 Kč.
 b) Dotace z rozpočtu Mediálního odboru se stanoví částkou 5000 Kč.
 c) Převod nevyčerpaných prostředků z minulých let se stanoví částkou 5446 Kč.

(5) Celkový přehled výdajů rozpočtu podle kapitol:

 a) Rezerva předsednictva se stanoví částkou 3246,87 Kč.
 b) Propagace, pořádání akcí se stanoví částkou 4200 Kč.
 c) Nákup vybavení se stanoví částkou 4000 Kč.
 d) Provozní náklady se stanoví částkou 4800 Kč.

hmac: : regiony:jiznimorava:rozpocet2013
§ 2

Tento rozpočet nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.