• @jhm_f has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Volební program pro volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje

Zastupitelé jsou zaměstnanci občanů kraje. Stejně jako zaměstnavatel kontroluje své zaměstnance i vy budete mít tuto možnost. Poskytneme vám k tomu účinný nástroj.

1 - Finance a státní zakázky

Zastavíme plýtvání veřejnými prostředky. Podle studie Transparency International je až 25% z veřejných rozpočtů neúčelně vynakládáno na korupci. Náš kraj letos plánuje příjmy ve výši 5,15 mld. Kč a výdaje ještě o 850 mil. Kč vyšší. Díky transparenci se tedy můžeme vyhnout zadlužování a mít vyrovnaný rozpočet.

1.1 - Transparentní účetnictví

Prosadíme využívání transparentních bankovních účtů, kde si budete moci zkontrolovat, za co konkrétně se vaše peníze utratily. Tím získáte možnost kontroly, kterou dnes nemáte.

1.2 - Krajské zakázky na Internetu

Celou zadávací dokumentaci všech výběrových řízení kraje zveřejníme předem na Internetu. Výběrová řízení budou probíhat formou Internetové aukce a nebudou se jich moci zúčastnit společnosti jejichž vlastník není dohledatelný.

1.3 - Všechny smlouvy na Internetu

Všechny obchodní smlouvy uzavřené krajem budou do tří dnů od uzavření zveřejněny v plném znění. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám.

1.4 - Svobodný software na úřadech

Zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a snadno dohledatelné na Internetu. Budeme používat otevřené datové formáty, které nikoho nenutí nakupovat software. Nabídneme možnost přihlásit se k odběru vývěsky kraje v e-mailové podobě nebo RSS.

2. Svoboda slova a přístup k informacím

Umožníme občanům ovlivňovat dění ve svém kraji průběžně a nikoli jen jednou za 4 roky. V jiných zemích občanská participace funguje a my jí chceme zavést i v Jihomoravském kraji.

2.1 Občané přímo ovlivňující veřejné dění

Prosadíme závazná referenda na základě petice občanů po vzoru Švýcarska. Dnešní situace je nepřijatelná, neboť se vedení kraje nemusí peticemi zabývat a vyvolání krajského referenda peticí je znemožněno. Současný zákon o krajském referendu spíše brání reálnému zapojení občanů.

2.2 Zjednodušení administrativy

Pro vyřízení jakéhokoli požadavku, který je v plné kompetenci kraje bude stačit jen jedna návštěva úřadu.

3. Kvalita života a zdraví

Chceme, aby se na Jižní Moravě dobře žilo, návštěvníci se k nám vždy rádi vraceli a mluvili o našem kraji jako o místě, které by mělo být vzorem pro další části republiky.

3.1 Podpora "alternativních" způsobů léčby

Prosazujeme dodržování lidských práv včetně svobody zvolit si způsob léčby. Proto se zasadíme o doplnění standardní medicíny alternativními možnostmi léčby v krajských zdravotnických zařízeních.

3.2 Inkubátor občanských sdružení a iniciativ

Vznikajícím občanským sdružením a iniciativám nabídneme bezplatně prostory, kde by se lidé mohli scházet a měli dostatečné technické zázemí.

4. Rozvoj a doprava

Jihomoravský kraj musí mít dopravní infrastrukturu odpovídající jeho pozici.

4.1 Dokončení rychlostního spojení s Vídní

Zahájení výstavby zbývajících částí rychlostní silnice R52 podporujeme, výběr konkrétní varianty necháme na místním referendu.

4.2 Tangenty okolo Brna

Výstavbu spojovacích tangent mezi dálnicemi D1, D2 a R52 nepovažujeme za prioritní a naopak se podle nás jedná o zbytečné projekty s výrazně negativními dopady.

4.3 Rychlostní silnice R43

Nepodpoříme další fragmentaci krajiny stavbou nových silnic. Raději zvýšíme kapacitu stávajících komunikací (např. rozšířením současné silnice I/43 o více úseků se stoupacími pruhy).

4.4 Krajská hromadná doprava

Podporujeme participaci velkých firem na financování a provozování linek IDS JMK.

4.5 Místní železniční tratě

Zabráníme zbytečnému rušení lokálních tratí, nebo alespoň nabídneme jiným subjektům možnost provozovat na nich železniční dopravu.

5. Vzdělání

Nepodpoříme slučování škol a snižování jejich počtu.

6. Krajina

Zem a krajinu máme půjčenou od našich dětí a podle toho se k ní také musíme chovat.

6.1 Péče o krajinu

Na jihu Moravy se nachází jedny z nejkvalitnějších půd ČR. Ty je třeba využívat s rozumem a nedovolit jejich rychlé vyčerpání opakovaným pěstováním především palivových plodin. Víme, že lesy naše krajina příliš neoplývá, proto bychom jejich rozlohu neměli dále zmenšovat.

6.2 Fotovoltaické elektrárny

Odmítáme výstavbu fotovoltaických elektráren na kvalitní orné půdě. Podpoříme výstavbu fotovoltaických řešení na střechách budov nebo v brownfieldech.

Chceme využít zákonodárné iniciativy krajů k prosazení našeho republikového programu.

8 Podpora podnikání

Nejlepší podporou, kterou dáme jihomoravským živnostníkům a podnikům, je opravdu čisté a zdravé konkurenční prostředí.

Nemáme patent na rozum. Necháme si poradit od odborníků a občanů, kteří se dlouhodobě věnují příslušné problematice.

Společný program pro krajské volby

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.