• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění
Tento dokument neslouží jako předpis, nýbrž jako doporučení ke zefektivnění práce na schůzích

Harmonogram schůzi

Oficiální část schůze začíná o půl šesté a neměla by trvat déle, než 2 hodiny. Po tuto dobu musí být nabídnut atraktivní program jednání, který bude zajímavý pro většinu. Na schůzích KS by neměly být řešeny vnitrostranické spory a problémy, od toho je zde fórum a možnost se sejít na social eventech.
Při schvalování programu jednání členové KS posoudí a rozhodnou, které téma je pro ně nejdůležitější a hodlají mu věnovat svůj čas. Zbývající témata lze diskutovat na fóru, social eventech, neformálních částech před a po schůzi.
Jsou pořádány schůze PKS, které jsou taktéž veřejné.

16:30-17:00

 • Příchod organizátorů

17:00-17:30 - 0. blok

 • Začátek neformální diskuze s novými členy (začlenění do kolektivu pro jejich lepší pocit při diskuzi)

17:30

 • Začátek oficiální části schůze

17:30-17:33

 • Prezence
 • Určení zapisovatele

17:33-17:40

 • Návrh programu jednání a jeho schválení
 • Program musí obsahovat předpokládanou dobu diskuze nad ním
 • Pokud program zahrnuje hlasování na schůzi, určí se volební komise (skrutátoři)

17:40-18:40 - 1. blok

 • 1. blok jednání
 • Tématicky zaměřené přednášky, vysvětlující programové teze, fungování stranických systémů, diskuze nad projekty z inkubátoru, …

18:40-18:50

 • Přestávka

18:50-19:00 - blok zájemců o členství

 • Představení zájemců o členství
 • Hlasování o přijetí zájemců o členství

19:00-20:00 - 2. blok

 • 2. blok jednání
 • Projednávání programu podle pořadí bodů

20:00

 • Ukončení oficiální části schůze
 • Neformální diskuze, pomoc s prací s technickými systémy strany

Pokyny pro předsedajícího

 • Schůze je oznámena nejpozději 10 dní dopředu, a to pomocí:
  • vlákna na fóru
  • záznamu v Pirátském kalendáři
  • soukromé zprávy
  • hromadného e-mailu členům a RegP kraje
  • příspěvku na sociálních sítích
  • události na Facebooku a Google+
 • Výběr místa respektuje předpokládanou účast. Preferuje se klidné místo (učebna, salonek). Předsednictvo kraje si vyhradí místo takové, kde vidí na ostatní účastníky schůze a má před sebou projektor (promítá na volnou stěnu). Uspořádání stolů se preferuje podkovovité.
 • Předsedající se dostaví na místo schůze nejpozději půl hodiny před zahájením neformální diskuze.
 • S sebou má notebook, blok a tužky, univerzální hlasovací lístky, prázdné přihlášky a jiné dokumenty, aktuální seznam členů KS, nástroj na sjednávání klidu (kladívko, zvonek, …), kopii předpisů (jednací a volební řád) a další.
 • Pokud se schůze koná na místě, kde se předpokládají ztížené zvukové podmínky, zajistí se ozvučení (mikrofon, reproduktory, megafon, …)
 • Zajistí si přístup k internetu a k projektoru.
 • Přednačte si na webu stránky týkající se aktuální schůze.
 • Připraví návrh programu podle harmonogramu.
 • Na konci schůze si převezme zápis ze schůze a zveřejní jej nejpozději do 2 dnů.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.