• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pirátská infolinka+sms brána

Poskytovani informaci lidem

Projekt byl ukončen uplynutím lhůty pro řešení. Samotné řešení projektu nezapočalo a nebylo vyplaceno žádné plnění

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.