• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Pirátská infolinka+sms brána

Poskytovani informaci lidem

Projekt byl ukončen uplynutím lhůty pro řešení. Samotné řešení projektu nezapočalo a nebylo vyplaceno žádné plnění

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.