• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Neviditelní

Jako první počin nastává zveřejnění informace, že na Praze 9 je Pirátská zastupitelka.

Zdůvodnění podoby inzerátu určeného k inzerci v radničním periodiku Devítka

Inzerát odpovídá popisu dle podaného projektu (v sekci Věcné podmínky)1), avšak liší se v neuvedení důvodu volby této alternativní cesty pro zveřejnění kontaktu na pirátskou zastupitelku na Praze 9. Důvodem bylo podmínění vydavatele, aby inzerát neobsahoval negativní sdělení směrem k radnici Prahy 9. Podoba inzerátu včetně textů byla konzultovaná s Mikulášem Ferjenčíkem.

Příští měsíc podám na Redakční radu Devítky požadavek na otištění článku, který bude svým charakterem k práci současné koalice na Praze 9 kritický. Otištění článku se budu domáhat pomocí tiskového zákona. Již v tuto chvíli mám dohodnutou podporou občanského sdružení Oživení včetně právního vedení v případném soudním sporu.

Zveřejněním současného inzerátu očekáváme, že se dostaneme do podvědomí, jelikož mnozí občané ani neví, že mají na radnici Pirátskou zastupitelku. Toto je prvním krokem k našemu projektu. Nejdříve „dát o sobě vědět“ a potom zveřejňovat reporty.

V současné chvíli probíhá sběr dat, který v únoru začneme zveřejňovat. Zveřejnění proběhne minimálně zde (vlivem získané částky nezbude na další inzerát) a budeme zvažovat další možné alternativy.

O dalším postupu vás budeme informovat.

  1. - Dana Balcarová řešitel

1) 2. Otištění Pirátského inzerátu v radničním periodiku Devítka, např. PF zastupitelky nebo jiné pozitivní sdělení s uvedením důvodu, proč si PS musí platit inzerci. Důležité bude zdůraznění důvodu inzerce a její financování ze státního příspěvku Pirátské Strany prostřednictvím jejího participativního rozpočtu.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.