• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Autumn Night

Katovický charitativní koncert Autumn Night přinesl Dětskému domovu ve Volyni téměř 40 000 Kč

Pořadatelé třetího ročníku charitativní akce s názvem Autumn Night 2015 (Podzimní noc 2015), který se konal 28. listopadu v katovickém kulturním domě dostáli svého slibu a předali výtěžek Dětskému domovu ve Volyni. Slavnostní předání se konalo u příležitosti štědrovečerní večeře a rozbalování dárků dětí z dětského domova. Byl to pro nás opravdu silný zážitek a jsme rádi, že jsme mohli přispět svým příspěvkem v tak hezké, emotivní a sváteční atmosféře. Díky tomu, že pořadatelé ze spolku RallyFans Katovice a katovické kapely Riverside Project získali podporu České Pirátské strany v rámci participativního rozpočtování, mohl být výtěžek z celé akce výrazně vyšší oproti předchozím ročníkům. V roce 2013 se podařilo vybrat něco málo přes 11 000 Kč a částka byla věnována Dětskému centru Jihočeského kraje ve Strakonicích. V roce 2014 bylo vybráno něco málo přes 7 000 Kč, které se předaly Domovu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. V roce 2015 se podařilo dostat se na částku 30 033 Kč, k tomu se podařilo vytěžit z výstavy a prodeje výrobků přímo od dětí z dětského domova částku 4 471 Kč.

Hlavními iniciátory z Pirátské strany byli Lukáš Kolářík, Jana Rohová a Michal Horák. V rámci participativního rozpočtu se podařilo na projekt získat 21 600 Kč a jelikož náklady akce ( 15 762 Kč ) celou částku nevyčerpaly, dalších 5 144 Kč bylo též věnováno Dětskému domovu ve Volyni přímo Piráty ( 694 Kč se díky administrativní chybě pořadatele nevyčerpalo ). Dá se říci, že celkový výnos akce pro volyňské zařízení se přiblížil 40 000 Kč ( 39648 Kč ).

Společenská prospěšnost projektu byla dle mého názoru splněna na 100%. Ředitel domova byl při přebírání výtěžku silně dojat a slíbil že nás bude informovat na co konkrétně peníze použije. Zmínil se také, že podpora podobných zařízení je dnes na velice nízké úrovni a proto si velmi váží toho, že skupina mladých lidí je schopna takovou charitativní činnost vyvíjet. Rovněž bezprizorní radost dětí z domova při rozbalování vánočních dárků nás utvrdila v tom, že děláme správnou věc.

Jako vedlejší produkt došlo také k celkem podařené prezentaci Pirátů v regionu. Zmínka byla přímo na konzertu, na plakátech, o akci informoval místní tisk, některé kulturní webové servery a videopozvánka běžela na informačním kanálu strakonické kabelovky vysílaný rovněž přes DVB-S s dosahem tisíců přípojek.

Bez dobrovolníků od prvního pořadatele po kapely a další, kteří přiložili ruku k dílu, bez nároku na honorář, by se takovéto akce pořádat nemohli. Proto bych rád poděkoval všem zhruba 15 dobrovolníkům z řad spolku RallyFans Katovice, Riverside Project a přidružených přátel, dále, jmenovitě všem kapelám: RightNow, Hamr, TheHump, Riverside Project, Cela pro Klárku a No Disorder. Dále patří poděkování moderátorce večera Nikole Šedinové, fotografovi Václavu Královi a v neposlední řadě Městysi Katovice. Rovněž bych chtěl poděkovat Dominice Michailidu, která se svým pozitivním úsměvem na akci dopravila marketingový materiál a Ivanovi Bartošovi za zaštítění projektu za MO.

Velké díky patří do Volyně, za skvělou spolupráci a podporu z řad pedagogů, pracovníků i dětí Dětského domova. Pro příští rok se budeme snažit opět sehnat nějaké sponzory, kteří by měli chuť zviditelnit se v rámci našeho koncertu a přispět zároveň na dobrou věc. Veškeré informace z letošního ročníku a zároveň z příprav na příští rok se můžete dozvědět na www.autumnnight.cz

Lukáš Kolářík řešitel projektu

Fotogalerie z akce

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
projekty/autumn_night.txt · Poslední úprava: 12.06.2016 16:40 autor: Tobias.Esner