• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

POLITIKA PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK

(Neoficiální neschválený dokument)

Prevence

Obecně je podstatou prevence snižování výskytu rizikových faktorů, vedoucích k nežádoucím jevům. Jako příklad prevence v rámci drogové politiky můžeme uvést omezení reklamy, vdělávání a šíření objektivních informací o výhodách a nevýhodách užívání všech drog (včetně informací o dnes legálním alkoholu nebo nikotinu).

Léčba a odvykání

Takto můžeme nazvat systém aktivit směřujících ke zlepšení celkového zdraví osob užívajících psychotropní látky a k léčbě jejich závislosti. Do tohoto systému zařazujeme například substituční léčbu závislosti.

Harm reduction

Soubor činností souhrnně nazývaných Harm Reduction se zabývá snižováním rizik u uživatelů, kteří nejsou nakloněni odvykací léčbě. Příkladem harm reduction může být vydávání psychotropních látek v balení s příbalovým letákem, kde budou zobrazena všechna rizika plynoucí z užívání a také letální dávka a další toxikologické detaily. Do tohoto bodu však můžeme zařadit také výměnu použitého injekčního náčiní za sterilní.

Sociální začleňování

Tento bod zahrnuje intervence zaměřené na návrat k životnímu stylu bez psychotropních látek, a dále na zlepšení sociálního statutu a jejich povšechného začlenění do společnosti. V současnosti reintegrace zahrnuje zlepšování sociálních dovedností, podporu vzdělávání i zaměstnatelnosti a řešení potřeb bydlení. Přístup ke službám je dnes ale často podmíněn např. stálým bydlištěm, což v důsledku vylučuje některé z osob, které podporu potřebují nejvíce.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.