• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Jak na petiční stánek

Co nám říkají právní předpisy?

Listina základních práv a svobod

čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

§ 4 Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.


Kompletní znění si můžeš přečíst zde.

Ad § 4 odst. 3

Co jsou místa přístupná veřejnosti?

 • Dle zákona lze sběr podpisů konat na místech přístupných veřejnosti. Mezi ta se počítají veřejná prostranství jako náměstí, parky či ulice.
 • Zároveň lze petiční archy po domluvě se správci objektu vystavit i na místech jako sportoviště, divadla, kostely…

V jaké části veřejného prostranství si ne/můžu postavit petiční stánek?

 • Petiční stánek mohu mít kdekoliv, kde stánek neomezuje motorová a jiná vozidla (nebrání v pohybu jiných osob), či jinak nenarušuje veřejný pořádek (takže v záhonu karafiátů to nebude to pravé). Petiční stánek také nijak neupevňujte do země.
 • Prostě se stánkem neomezujte práva a svobody ostatních.

Je třeba petiční stánek ohlašovat?

 • Ne. Na petiční stánek není potřeba žádný zábor veřejného prostranství.
 • Pokud byste však chtěli vytáhnout i větší stan (a chtěli se tak např. schovat před deštěm), tak raději místní úřady kontaktujte a zkuste se s nimi domluvit.

Co další je nepřípustné?

 • Nepřípustné je rušit veřejný pořádek. To znamená, že je dobré se vyhnout jednání, kterým byste mohli porušit nějaký právní předpis (zákony, obecně závazné vyhlášky obce…).

Ad § 4 odst. 4

Kdo může a musí být u petičního stánku?

 • Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let. Předpokládá se, že taková osoba dosáhla dostatečné rozumové a volní vyspělosti. I přesto je lepší, pokud je na místě alepoň jedna dospělá osoba.
 • Je vhodné, aby u petičního stánku stáli alespoň 2 lidé. V případě nějaké potřeba jeden pohlídá věci.

Co dělat, když...

...přijde příslušník městské policie a chce vidět povolení k záboru veřejného prostranství?
 • Upozorněte jej, že na sběr podpisů pod petici není zábor třeba (viz výše).
 • Pokud vás požádá o přemístění z nějakého vážného důvodu, zkuste mu vyhovět.
...se příslušník městské policie nenechá odbít?
 • Zůstaňte v klidu, jednejte slušně a nekonfliktně. Stůjte si za svým, protože právo je na vaší straně.
 • Upozorněte jej, že jednáte v souladu s právními předpisy (čl. 18 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, § 4 odst. 3 zákona o právu petičním).
 • Upozorněte, že v případě pokračování zásahu do ústavně zaručeného petičního práva zavoláte Policii ČR (158).
 • Vyžádejte si služebního číslo (případně jméno a hodnost) příslušníka MP a zaznamenejte si jej.
 • Celou situace zdokumentujte (např. na telefon).
...se někomu udělá nevolno?
 • Poskytněte první pomoc a případně volejte záchranku (155).

Několik tipů na závěr:

 • V chladném podzimním nebo mrazivém zimním počasí nezapomeňte na dostatečně teplé oblečení. Jistě oceníte i termosku horkého čaje či horké kávy. V horkých letních měsících zase nezapomeňte na dostatek vody.
 • Než vyrazíte, zkuste si odpovědět na otázky „Proč tam budu stát? Stojí mi to za to?“. Lidi nebudou mít zájem podepsat petici u někoho, kdo tam stojí proto, že neměl ten den nic na práci.
 • Vezměte si s sebou nějaký malý pirátský merche.
 • Označte místo nápisem „petice“. Jednak tím oslovíte více lidí a druhak tím budete mít argument proti případnému nařčeni z toho, že se jedná o reklamní stánek, který podléhá záboru veřejného prostranství.
 • Nezapomeňte s sebou text petice! Vhodné jsou také různé materiály na rozdávání či k přečtení, které s obsahem petice úzce souvisí.
 • Můžete s sebou vzít vlajky, bannery či další věci, které ozdobí váš stánek.
 • Mějte po ruce tento návod, abyste věděli, co v případě potíží dělat.

Seznam aktuálních petic

Zde naleznete několik aktuálních petic (1. 7. 2020), které můžete využít. Případně se jimi můžete inspirovat:

Chceme svoji petici!

Pokud jste se rozhodli vytvořit svou vlastní petici, můžete se inspirovat peticí ostravských pirátů. Případně se můžete řídit tímto návodem.

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

složka:
Personální odbor
osoba:
david_marhold
adresát:
Místní předsednictva, členové, veřejnost
tag:
kampaň, petice, petiční stánek
stav:
dokončený
aktualizace:
1.7.2020
© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
po/vzdelavani/peticni_stanek.txt · Poslední úprava: 14.11.2022 18:22 autor: jakub.dedek