• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Úvod pro nové členy krajských předsednictev

Povinnosti

 • Vydávat jednou měsíčně (vždy do 1.1.) svodku krajského sdružení.
 • Informovat alespoň jednou měsíčně členy e-mailem o činnosti a nadcházejících schůzích.

Organizace

 • Vyhlašovat alespoň jednou měsíčně schůzi.
 • Již před schůzí určit program, určit předsedajícího a dohlížet na řádný průběh.
 • Ze schůzí zajišťovat zápis a uveřejňovat online podle šablony pro zápis.
 • Rozdělit činnost na členy v kraji a zveřejnit v přehledné tabulce, kdo má co na starosti.

Vyhlašování

 • Jednání a hlasování přidávat do kalendáře jednání
 • Všechny ostatní akce přidávat do obecného kalendáře
 • E-mailem a SZ (soukromá zpráva) posílat hromadně důležité informace pro členy a regP (data schůzí) a depeše/svodky.

Svodky

Depeše

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.