• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Zdravotnictví

Informace o týmu

vedoucí:
MUDr. Zdeněk Hřib
diskuse:
fórum
nadřízený:
Republikové předsednictvo
štítky:
program, resort
fáze:
z garantovy strany hotovo
Template web:makra:programovy_tym not found. [Click here to create it]

Pacient se stane váženým klientem s reálnou možností informované a svobodné volby. Jasná a důsledně dodržovaná pravidla a účelná elektronizace změní současné zdravotní bludiště na vstřícný systém.

Rozhoduje zájem pacienta a ne farmafirmy

 • Transparentnost bez korupce (řešení farmaceutických výletů, zpětných bonusů a nehospodárných nákupů)
 • Dostupná léčiva a pomůcky za jasnou cenu (srovnání doplatků po internetu, podpora veřejného výzkumu)
 • Reálně dostupné alternativní metody běžné v zahraničí (i u porodů)
 • Regulovaná legalizace tzv.měkkých drog pro samoléčbu i rekreační užívání

Usnadníme lidem život

 • Provázání zdravotních a sociálních služeb v dlouhodobé péči
 • Podpora péče v domácím prostředí
 • Možnost legálního příplatku za nadstandard
 • Zjednodušení výběru pojištění se zachováním solidarity

Vstřícné pojišťovny zajistí nejmodernější péči

 • Možnost zdravotních pojišťoven (mimo VZP) se podle zájmů svých pojištěnců odlišit rozsahem hrazených služeb (s povinným zákonným základem), mírou spoluúčasti a příplatku k pojistnému (se zákonným limitem)
 • Přímá volba správních a dozorčích rad zdravotních pojišťoven (mimo VZP) jejich pojištěnci pro veřejnou kontrolu bez zákulisního politikaření
 • Spravedlivé úhrady nemocnicím namísto dotací vyvoleným a nesystémových záplat

Smysluplná elektronizace bez šmírování

 • Zrušení centrálních systémů bezdůvodně shromažďujících zdravotní údaje (např. Registr hrazených služeb na ÚZIS)
 • Bezpečné sdílení elektronické dokumentace se svolením pacienta
 • Zveřejňování informací o kvalitě služeb

Zlepšení podmínek pro zdravotnické pracovníky

 • Řešení dlouhodobých problémů v oblasti vzdělávání, kompetencí a nejasné odpovědnosti za chyby
 • Zvýšení finančního ohodnocení a osobní bezpečnosti
 • Snížení nadbytku přesčasové práce a přetížení administrativou

Poznámky pro copywriting:

 1. Zvažoval jsem přidat do první oblasti ještě bod „Souhlasíme se zavedením příspěvku pacienta na stravu při hospitalizaci ve výši 60 Kč u osob starších 15ti let“, ale vlastně by se to vztahovalo jen na VZP (protože non-VZP si to vlastně můžou určit i vyšší anebo i nižší) a nevím, jestli to tímhle komplikovat. Jde o to, jestli na očekávatelnou otázku „Postoj Pirátů k regulačním poplatkům“ dávat jednoduchou číselnou odpověď anebo se pokusit jednou větou vysvětlit, že reforma musí spočívat v komplexních změnách motivací všech aktérů v systému zdravotnictví a ne v úpravě jednoho číselného parametru. Za peníze z těchto příspěvku by šlo zlepšit primárně následnou péči, kde těch 60 Kč za den bude v rozpočtu LDN znát (u akutních nemocnici je to nezajímavá částka).
 2. Bylo by možné upřesnit „měkké drogy“ jako „neinjekční“ ale možná bych to záměrně nedělal. Další možná vysvětlení jsou „ty na které nevzniká fyzická závislost“, nebo „ty na kterých je psychická závislost nižší než u tabáku a alkoholu“.
 3. Námět na odlehčenější perex (ale přelézá to limit znaků): Naše zdravotnictví nyní připomíná ústavně garantované právo na boty pro každého zdarma, kdy stát zajistil pro všechny jen jednu velikost bot, ale nikdo neví jakou přesně. Boty jsou obvykle kvalitní, ale když jsou malé, tak si nelze připlatit za větší, ale jedině koupit celé nové boty za vlastní peníze. Obutí člověka, který nemá známého ševce, tak obvykle závisí libovůli nejbližšího obuvnictví.
 4. Highlight pro zdravotníky: Zlepšíme podmínky pro zdravotnické pracovníky za daně z „měkkých“ drog - sem patří vzdělávání, přesčasy, mzdy, kompetence, odpovědnost za chyby, debyrokratizace, osobní bezpečnost (vyšlo mi to na cca 5 mld Kč ročně podle Colorada)
 5. Highlight pro veřejnost 1: Reálná možnost informované volby pro pacienty - sem patří: možnost reálné konkurence zdravotních pojišťoven s úhradami i za alternativní metody, možnost příplatku za nadstandard, přímá volba vedení zdravotních pojišťoven
 6. Highlight pro veřejnost 2: Elektronizace pro přehledné a srozumitelné zdravotnictví - sem patří: srovnávač cen léků na předpis, zveřejňování info o kvalitě, sdílení zdravotnické dokumentace, provázání zdravotních a sociálních služeb
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.