• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions

Vzdělávání, věda a sport

Moderní vzdělávání

 • Vzdělání je hodnota sama o sobě, jeho cíl nelze zužovat na uplatnění na trhu práce
 • Stabilizujeme vzdělávací systém proti politickým výkyvům prosazováním transparence v rozhodování a legislativou respektující dlouhodobou strategii
 • Zvýšíme výdaje na školství v poměru k celkovým veřejným výdajům ze současných 8,0 % nad průměr EU (9,9 %)
 • Podpoříme koncepční změny ve vzdělávání učitelů směrem od vlastních znalostí v předmětech k pedagogicko-psychologickým dovednostem
 • Navýšíme podporu výuky cizích jazyků

Svobodná volba způsobu vzdělávání

 • Podporujeme právo každého na svobodnou volbu vzdělávací cesty
 • Rozšíříme paletu způsobů vzdělávání, např. bez nutnosti školní docházky s využitím informačních technologií
 • Narovnáme podmínky fungování pro různé formy vzdělávání na všech stupních vzdělání včetně přístupu ke státní podpoře

Vzdělávání bez bariér

 • Učebnice a další podklady ke studiu vzniklé s veřejnou podporou musí být na webu pod otevřenou licencí
 • Podpoříme svobodný software a bezpečné online služby ve školách v zájmu ochrany osobních údajů
 • Podpoříme alternativní prokázání kvalifikace či odbornosti u vzdělávacích profesí
 • Optimální podmínky pro všechny žáky: průměrné, více i méně nadané, se speciálními potřebami
 • Ve vrcholovém sportu podporujeme stejnou míru podpory handicapovaných sportovců jako zdravých

Věda a výsledky výzkumu pro všechny

 • Navrátíme význam a financování základnímu výzkumu, podpoříme změny systému financování zohledněním specifik oborů
 • Výsledky vzniklé s veřejnou podporou učiníme veřejně dostupnými
 • Prospěšnost výzkumu budeme měřit zohledněním všech dopadů výzkumné činnosti, nejen patenty a publikacemi
 • Aplikované výsledky veřejného výzkumu musejí trvale prospívat společnosti, která je zaplatila
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.