• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Pirátská strategie pro snížení korupce v Česku

Snížení prostoru pro korupci a tvrdé postihování mafiánů a korupčníků

Vize Pirátů

 • Piráti mají nejprogresivnější program skutečného boje proti korupci, který je ale zároveň realistický.
 • Každý náš kandidát má povinnost podepsat právně vynutitelné protikorupční prohlášení.

Již dnes Pirátská strana jako jediná politická strana korupci předchází:

 • dobrovolně zveřejňujeme smlouvy, majetková přiznání a lobbing.
 • Podílíme se na rozkrývání korupčních kauz na pražském Magistrátu i po celé republice.
 • Piráty také podporuje senátor Libor Michálek, který v roce 2012 upozornil na korupci na Státním fondu životního prostředí.

Velmi děkujeme všem zaměstnancům, podnikatelům, policistům, novinářům a dalších občanům, kteří nám píšou, fandí a nevzdávají to.

Klíčové problémy

 • Korupce je parazitem na veřejných zdrojích. Kvůli korupci nejdou veřejné peníze na české silnice, školy a nemocnice, ale na jachty a účty kyperských, irských či panamských firem. Odhaduje se, že Česko kvůli korupci ročně přichází o cca 100 miliard korun.
 • Podle žebříčku Světového ekonomického fóra se Česko umístilo mezi Ruskem a Řeckem na 79. místě. Vysoká míra korupce ale není samozřejmost, stačí jen nevolit politické strany a oligarchy, kteří se za posledních 25 let na korupci a klientelismu podílely.

Základní principy

 1. Základem boje proti korupci je maximální otevřenost veřejných věcí, aby se korupčníci báli (viz bod přístup k informacím).
 2. Druhým principem je maximálně jim to ztížit a zdražit.
 3. Třetím principem je zavést nástroje, aby se takové sítě jednodušeji odhalily a rozprášily, aby se zločinci poštvali proti sobě.
 4. Čtvrtým principem je pak důsledný postih korupčníků (viz také bod osobní zodpovědnost politiků a úředníků).

Korupce politických stran

 • Říká se, že ryba smrdí od hlavy. Předně je třeba vyřešit důvod, proč politické strany baží po penězích – prosadíme jasná pravidla, aby před volbami měly všechny politické strany spravedlivou a bezplatnou možnost vyvěsit své plakáty či pořádat mítingy na veřejných prostranstvích, umístit svůj inzerát do volební brožury a prezentovat svůj program v rádiu a televizi.
 • Dále navrhneme, aby podmínkou vyplacení státních dotací bylo 100% transparentní fungování politické strany a jejích dceřinných firem, aby zveřejňovaly smlouvy, účty a účetnictví, kontakty s lobbisty, majetková přiznání svých představitelů a další informace jako Pirátská strana.
 • Není možné, aby Karel Březina pravomocně odsouzený za podvod v dopravním podniku hl. m. Prahy fakticky řídil Prahu – zakážeme takovým lidem působit v politických stranách a vedení veřejného sektoru.
 • Prosadíme konečně zákon o lobbingu a zveřejňování schůzek lobbistů s politiky a omezíme financování stran byznysem (včetně nepřiměřených slev doprovázených typicky černým financováním). Prosadíme omezení zadávání reklamy na státní a veřejné instituce, které je skrytým uplácením médií.

Protikorupční prohlášení, majetková přiznání a zabránění střetu zájmů

 • Česko má bohatou tradici politiků, kteří náhle zbohatli (Langer, Gross) či dostali od podnikatelů luxusní nemovitost (Klaus).
 • Zavedeme u všech politiků a vysokých úředníků povinnost podepsat protikorupční prohlášení, doložit údaje v majetkovém přiznání a možnost vyžádat si majetkové přiznání a prokázat legální původ majetku i po skončení funkce. Zakážeme jim vlastnit anonymní majetek (firmy a svěřenské fondy). Nedoložený majetek bude zkonfiskován. Majetková přiznání budou dostupná ve strojově čitelné podobě na webu.
 • Politik bude muset oznámit k evidenci své šifrované telefony a používané bankovní účty.

Zasloužené a průhledné odměňování, ne politické trafiky

 • Pokud má politik nebo úředník pracovat na plný úvazek pro občany, musí být jimi také náležitě placen a jeho práce musí podléhat kontrole (viz osobní zodpovědnost).
 • Není možné, aby zastupitel hl. m. Prahy rozhodoval o 50miliardovém majetku a jeho odměna byla 4800 Kč měsíčně. To vede akorát k tomu, že politici dostávají dobře placená křesla v dozorčích radách a rozhodují o cinklých zakázkách.
 • Stejně tak úředníci musí mít jistý příjem v podobné výši jako v komerčním sektoru a jejich odměny by měly být za prokazatelné skvělou práci, nikoliv za tu špinavou.
 • Dozorčí rady téměř neplní svoji funkci. Piráti navrhnou pravidla pro transparentní obsazování dozorčích rad veřejných firem. Nastavíme kvalitní reporting a auditní stopu pro řešení sporných případů.

Průhledné veřejné zakázky

 • Podle OECD je 52 % korupce spojeno s veřejnými zakázkami. Piráti vždycky podporovali a budou podporovat férovou a otevřenou soutěž o veřejné zakázky, kterých se účastní skuteční dodavatelé (nikoliv bílé koně) s průhlednou vlastnickou strukturou, a kde je poměr ceny a výkonu (kvality) hlavním kritériem.
 • Zásadně nesouhlasíme se současným trendem extrémní byrokratizace veřejných zakázek, který ve svém důsledku odrazuje firmy, které to nemají šité na míru, aby se o zakázku ucházely.
 • Podporujeme maximální standardizaci smluv a zadávací dokumentace pro veřejné zakázky (stavební práce, informatika, právní služby apod.), hodnocení ze strany expertů včetně těch nestranných.
 • Samozřejmostí musí být úplné zveřejňování všech informací o veřejné zakázce ve strojově čitelné podobě.

Zdražíme a ztížíme spekulace s pozemky

 • Typickým příkladem korupce je spekulace s pozemky, které se mají měnit v územním plánu na stavební parcely nebo se tam má stavět nějaká stavba.
 • Prosadíme povinnost, že infrastrukturu k pozemku musí stavebníci postavit na své náklady (např. vodovody, silnice, školky apod.) a že ze zhodnocení pozemku na stavební parcelu musí městu zaplatit infrastrukturní daň.
 • Dále podstatně snížíme či zrušíme platby za výpisy z katastru, aby bylo jednoduše dohledatelné, jak se s pozemkem „čachrovalo“.
 • Podpoříme celostátní mapu cen pozemků a nájmů vytvořenou na základě dat z katastru.

Stop systémové korupci

 • Se vstupem Andreje Babiše do politiky pozorujeme v Česku přesun od většího počtu malých zkorumpovaných zakázek a dotačních podvůdků k malému počtu neprůhledných a pochybných kontraktů či dotací (zvýšení dotací pro Agrofert, velká zakázka Lesy ČR pro Babišovu firmu, daňové úlevy, zakázka na MMR na dotační systém MS2014+, prodloužení smlouvy na mýtné s Kapsch apod.). ČSSD na to reaguje masivní spoluprací s investory spojenými s Čínou.
 • Piráti navrhnou, aby nenárokové záměry nad 1 miliardu korun v jednom roce povinně procházely parlamentem a byly od počátku kontrolovány z hlediska smysluplnosti a hospodárnosti. Budeme veřejnost, parlament a státní zastupitelství upozorňovat na všechny lumpárny.
 • Dále budeme iniciovat opatření ke zkvalitnění přípravy zákonů, aby se rozhodovalo od potřeb občanů k projektům, nikoliv se dodatečně zdůvodňoval opak.

Černá listina

 • Stát a občany okradli o miliardy, někteří z nich byli odsouzeni a někteří fungují doteď (Bakala). Je nezbytně nutné, aby se zdravá demokratická společnost uměla proti takovým lidem bránit. Je třeba pro to hledat účinné řešení v souladu s ústavním pořádkem.
 • Vláda by měla mít možnost v návaznosti na zájmy České republiky vést černou listinu lidí, firem a států, se kterými odmítá dělat další byznys, např. obchodovat s nimi, dávat jim dotace apod.
 • Šlo by o lidi se záznamem na základě soudního rozhodnutí či podnikatele jako Zdeněk Bakala, kteří se zachovali zjevně neeticky a způsobili státu a lidem miliardové škody.
 • Za problémové považujeme i neprůhledné společnosti působící na území České republiky, u které se spekuluje, že ji vlastní čínská vláda (např. společnost CEFC), neboť její skutečný vlastník není znám.
 • Tyto subjekty by měly být pod důkladnou kontrolou BIS a v případě zaznamenání nepřátelských aktivit by měl stát přijmout rázná opatření (v extrémním případě včetně konfiskace majetku).

Méně drobné korupce a lepší služby občanům

 • Předpokladem snížení míry korupce ve veřejných službách (zejména zdravotní zařízení, úřady) je, že všechny standardní a nadstandardní služby budou dobře dostupné, případně za příplatek reálně zohledňující jejich náklady, aniž by to mělo vliv na ostatní občany (např. přednostní vyřízení).
 • Z režimu korupce musí být vyloučeny obvyklé a eticky přijatelné dary, které nemají vliv na nezávislost rozhodování (např. lékařům za úspěšnou operaci od pacienta).
 • Drobnou korupci nechceme postihovat tresty odnětí svobody, ale výraznými peněžitými tresty, třeba i 10násobkem úplatku. Podstatné je, aby ten, kdo se chtěl nezákonně obohatit, měl na delší dobu sníženou životní úroveň, nikoliv aby se přeplnily věznice.

Funkční a nestranné státní zastupitelství a tvrdší postihy

 • Kauza hejtmana Davida Ratha ukazuje na to, že pro rozbití korupčních kartelů jsou potřeba spolupracující obvinění. Bohužel schopní advokáti dokážou trestní proces prodlužovat a rozkládat.
 • Jiné kauzy ukazují, že současná doba promlčení u trestných činů, kde jde o vysoce postavené osoby, je nedostatečná a trestní stíhání se v této době nestihne.
 • Piráti proto podpoří zjednodušení trestního řádu, protikorupční speciál a investice do elektronizace justice s cílem zkrátit trestní stíhání pachatelů a urychlit jejich odsouzení.
 • Část advokátů se bohužel podílí na administraci korupce, praní špinavých peněz či maření trestního řízení, což je neakceptovatelné a vyžaduje to řešení, o kterém je třeba otevřít veřejnou diskusi.
 • Dále podpoříme úplnou nebo částečnou beztrestnost, ochranu a hmotné zajištění pro vedlejší spolupachatele trestné činnosti, kteří poskytnou objektivní důkazy k usvědčení hlavních pachatelů, jako je obvyklé u stíhání korupce v USA.
 • Prodloužíme promlčecí doby pro trestné činy úředních osob a zavedeme důsledný trest propadnutí majetku u korupčních trestných činů včetně politiků, advokátů a soudců podílejících se na korupci.

Rozbijeme kartel politiků a ochráníme oznamovatele korupce

 • Důvod, proč se skandály politiků nedostanou často ven a politici zůstanou beztrestní, je v tom, že mají mezi sebou mocenský kartel. Pokud se Piráti dostanou do parlamentu, tento kartel rozbijí a upozorní na zásadní problémy média, státní orgány a občany.
 • Podpoříme možnost občanských iniciativ žalovat na svoje riziko případy korupce, kde je státní zastupitelství nebo veřejný sektor jako poškozený nečinný, a to jak v trestním, tak občanskoprávním řízení.
 • Budeme iniciovat pravidla pro ochranu oznamovatelů korupce, aby se jim věnoval nestranný orgán (typicky příslušný útvar policie nebo státní zastupitelství) a skutečným oznamovatelům korupce poskytl potřebnou ochranu. U dobrých příkladů budeme iniciovat státní vyznamenání. Považujeme za smutné, že tuto funkci v bytostném zájmu státu dnes musí plnit Nadační fond proti korupci.

Silnější Nejvyšší kontrolní úřad

 • Aby pravidla proti korupci, nehospodárnému jednání a střetu zájmů politiků byla účinná, nesmí politici kontrolovat sami sebe, jak je to dnes.
 • Piráti prosazují, aby Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval hospodaření veřejné správy a majetková přiznání politiků na celostátní i lokální úrovni. Zároveň požadujeme, aby Nejvyšší kontrolní úřad nebyl bezzubá instituce, ale mohl ukládat konkrétním zodpovědným osobám pokuty (které by se měly v případě střetu zájmů podstatně zvýšit) a iniciovat soudní či kárné řízení.
 • Zároveň bychom rádi zvážili zavedení standardů řízení institucí a výborů pro audit složených z občanů vyškolených pro kontrolu hospodaření, které by působily u každé instituce (včetně státních akciovek jako jsou České dráhy), dohlížely na její hospodaření a kvalitu odváděné práce a případně reportovali svá zjištění NKÚ.

Zrušení anonymního vlastnictví

 • I když se korupci podaří prokázat, přes síť anonymních firem není často možné nikoho postihnout.
 • Podle naší ústavy ale vlastnictví zavazuje, a proto musí být konečný vlastník dohledatelný. Prosadíme, aby aspoň dodavatelé veřejného sektoru, příjemci veřejných dotací, energetické firmy, sponzoři politických stran, firmy spoluvlastněné veřejným sektorem, politiky a úředníky měly průhlednou vlastnickou strukturu ideálně zveřejňovanou na internetových stránkách a také zveřejňovaly míru zdanění.
 • Protizákonně anonymní firmy hromadící v Česku majetek bude třeba vyzvat k nápravě, případně zahájit likvidaci a převést likvidační výtěžek do státního rozpočtu.
 • Zrušíme listinné akcie, které nejsou zaknihované v depozitáři cenných papírů a u anonymních svěřenských fondů uzákoníme povinnost uvádět příjemce peněz z fondu (obmyšleného).
 • Prosadíme, aby do rejstříku konečných vlastníků měl přístup v odůvodněných případech i normální občan, a zavedeme regulaci byznysu se zakrýváním vlastnické struktury.

Způsob plnění vytyčeného programu bude možné kontrolovat na tzv. protikorupčním barometru, kde současně dosahujeme 40,5 % a ke konci čtyřletého volebního období bychom se rádi dostali na 80 %.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.