• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Práce a sociální věci

Informace o týmu

vedoucí:
Vít Šimral
diskuse:
fórum
nadřízený:
Republikové předsednictvo
štítky:
program, resort
fáze:
z garantovy strany hotovo

Flexibilní modely zaměstnávání a home office

 • Musí být možné mít zároveň děti i kariéru. Podpoříme proto snížení nebo úplné zrušení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění např. u osob na rodičovské dovolené nebo u pracujících seniorů.
 • Stát nemůže lidi nutit, aby měli doma v obýváku hasící přístroj. U práce z domova proto chceme přenést odpovědnost za dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany práce ze zaměstnavatele na zaměstnance.

Více podpory a méně byrokracie pro děti a jejich rodiče

 • Administrativa různých slev na dani a dávek je zbytečně přebujelá. Sjednotíme např. základní státní podporu rodin s dětmi do jedné plošné dávky. Nikdo nebude muset dokazovat příjem, nikdo nebude muset žádat o daňové odpisy.
 • Zavedeme zálohové výživné pro děti, jejichž rodiče neplatí včas nebo vůbec. Děti nesmí být trestány za nezodpovědnost rodičů. Přesuňme vymáhání výživného na stát, který pro to má výhodnější pozici.

Finanční zajištění pro všechny seniory

 • Navýšíme solidární složku starobních penzí. Zjednoduší to administrativu a sníží sumu vyplácenou dnes seniorům skrze systém adresných sociálních dávek.
 • Současná valorizace penzí často nezaručuje seniorům důstojný život. Nejnižší vyplácené důchody by proto neměly klesnout pod 75 % minimální mzdy.

Solidarita nesmí být byznys

 • Podporujeme dostupné bydlení. Zákonem chceme nastavit základní parametry dostupného bydlení a minimální částku alokovanou na něj z obecního rozpočtu. Rozpočtové určení daní chceme i proto pro obce navýšit.
 • Omezíme finanční podporu programů inkluze menšin, které v minulosti nepřinesly žádné výsledky. Naopak podpoříme v České republice doposud nedostatečně využívané nástroje jako emancipační programy a komunitní vzdělávání a podnikání.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.