• @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Kultura

Informace o týmu

vedoucí:
PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.
diskuse:
fórum
nadřízený:
Republikové předsednictvo
štítky:
program, resort
fáze:
připomínkování na fóru téměř u konce
Template web:makra:programovy_tym not found. [Click here to create it]

Pirátská strana podporuje autorskou tvorbu a umění a zdůrazňuje přitom společenské a kulturní změny, které jsou s nimi ve 21. století spojeny. Cílem Pirátů a celosvětového pirátského hnutí je podpora kultury ve všech jejich formách a lidí, kteří ji vytvářejí. Ministerstvo kultury nesmí jednat jako ministerstvo průmyslu. Vrátíme kulturu a naše kulturní bohatství zpět lidem a zastavíme penězovody všem, kteří si z kultury udělali výnosný byznys za naše peníze.

Omezíme monopoly organizací OSA, Dilia, OOAS, Intergram a OAZA na výběr výpalného

 • Zastavíme nenasytné organizace typu OSA, Integram a Dilia. Zrušíme poplatek za prázdná média. Výrazně snížíme nebo zcela zrušíme poplatky za nekomerční užití i výpůjčky v knihovnách.
 • Zajistíme potřebné výjimky z poplatků školám, vědeckým pracovištím, veřejným kulturním zařízením a nekomerčním kulturním aktivitám. Státní instituce a příspěvkové organizace nesmí být průtokovým ohřívačem peněz do kapes organizací OSA, Dilia či Intergram.
 • Provedeme revizi stávajících sazebníků kolektivních správců na Ministerstvu kultury. Lobbistické organizace si již nebudou diktovat, kolik výpalného chtějí vybrat ze státní kasy, z kapes obcí a měst či podnikatelů
 • Zabráníme OSA, Intergram a dalším kolektivním správcům zastrašovat nositele práv a umožníme, aby se případně kromě kolektivního správce zastupovali sami, případně se nechali zastupovat jinou organizací.
 • Zrušíme povinnost oznamovat kulturní vystoupení OSA a její oprávnění vybírat poplatky i za nezastupované tvůrce. Ušetříme domácnostem i podnikatelům miliardu neoprávněně vybraných peněz.

Kulturně umělecká díla, která vznikají za státní peníze, musí být volně k dispozici všem

 • Prosadíme, aby se s díly, na kterých se stát podílí za pomocí veřejných peněz finančně či personálně (produkce ČT, česká filmová tvorba) nakládalo v jiném režimu než s komerčním produktem. Právní otázky autorství, obsazení a pravidla užití musí řešit stát, ne divák, posluchač nebo nekomerční uživatel.
 • Podmíníme podporu tvorby uměleckých děl z rozpočtu Ministerstva kultury (pouze na „filmy“ ministerstvo poskytuje cca 900 000 000) uvolněním díla pro nekomerční účely po uplynutí doby 2 let.
 • Cílem státní podpory kultury je kultura rozmanitá ve všech formách a úrovních. Uzavřeme pěnězovody protekčním projektům. Zrevidujeme grantové podmínky Ministestva kultury.

Zabráníme mizení peněz a kšeftování s kulturou, zpřístupníme naše kulturní bohatství všem, kteří mají zájem

 • Zavazujeme se financovat veřejné instituce jako jsou knihovny, galerie, divadla či muzea za podmínek jejich otevřeného hospodaření.
 • Prosadíme, aby veřejné galerie a muzea měla dobrovolné vstupné.
 • Budeme všemi způsoby podporovat digitalizaci sbírkových fondů a jejich zpřístupnění na Internetu všem občanům bezplatně.

Živá kultura nejen ve městech

 • Změníme politiku podpory kultury v České republice tak, aby se neodehrávala praktický výhradně ve velkých městech. Dotační programy nesmí primárně získávat velkoměstské firmy.
 • Podpoříme iniciativy krajů a obcí a měst, které umožní formou participativního rozpočtu financovat rozvoj živé kultury v regionu, a to i finančně i odborně.
 • Zjednodušíme zákony, které jsou pro lokální instituce, organizace, dobrovolníky a ochotníky překážkou jejich činnosti. Nekomerční akce vyvážeme z povinností vůči kolektivním správcům jako je OSA či Intergram.
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.