• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat

Autorský zákon

Vize Pirátů

Pirátská strana podporuje autorskou tvorbu a umění a zdůrazňuje přitom společenské a kulturní změny, které jsou s nimi ve 21. století spojeny. Pirátská strana klade důraz na roli svobodné kultury, která je naším vzorem a tvůrcům nabízí inspiraci.

  • Zrušíme výběr daně z prázdných médií, která je de facto „preventivní pokutou“ a jejíž výtěžek je určen jen pro určitou skupinu autorů.
  • Tzv. autorské svazy by neměly vybírat peníze za autory, které nezastupují, nebo dokonce za ty, kteří jakékoliv zastupování odmítají.
  • Nasadíme svobodné licence ve veřejném sektoru. Občané budou moci užívat díla, která vznikla za jejich peníze.
  • Výsledky výzkumů placených z veřejných prostředků musí být veřejně přístupné a musí být veřejnosti umožněno s nimi nakládat způsobem nesnižujícím jejich hodnotu (např. sdílení).
  • Software vytvořený státem by měl být svobodný. Tak se zabrání závislosti na jednom dodavateli a jeden produkt budou moci dále používat i ostatní subjekty (občané, firmy, kraje, obce,…).
  • Zjednodušíme zákony, které jsou pro lokální instituce, organizace, dobrovolníky a ochotníky překážkou jejich činnosti. Nekomerční akce vyvážeme z povinností vůči kolektivním správcům jako je OSA či Intergam.
  • Svoboda panoramatu musí být nadále nedoknutelná.
  • Jsme zásadně proti jakýmkoli snahám omezit svobodu Internetu ve jménu ochrany autorských práv.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.