• @cen_f has upload permissions
 • @cen_to has delete permissions
 • @cen_po has delete permissions
 • @cen_fo has delete permissions
 • @cen_zo has delete permissions
 • @cen_ao has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Návod na vytvoření a úpravy wiki stránky pirátského centra

Wiki stránky pirátských center jsou umístěna v prostoru /mista/ a jsou evidována v seznamu /mista/centra. Na každé stránce je nutné použít štítek a pokud jej pečlivě vyplníte, stránka se sama zařadí do seznamu a budete moci použít několik triků, které vám usnadní údržbu. Informaci budete moci zapsat/změnit pouze ve štítku a ona se sama zobrazí na správném místě. nebude tedy nutné zapisovat stejnou informaci vícekrát.

Štítek

Samotný prázdný štítek vypadá takto (je možné jej přímo zkopírovat odsud). Údaje se vepisují mezi dvojtečku a znak #. Za znakem # následuje komentář, který pouze usnadňuje orientaci ve štítku, abyste nemuseli pokaždé číst tenhle návod.

---- dataentry misto ----
Kraj         : # zkratka kraje
Město         : # celý název města
Ulice         : # adresa bez města a PSČ
Zkratka        : # zkratka centra
Telefons       : # seznam tel. čísel oddělených čárkou
Web_url        : # odkaz na web centra, pokud je jinde než na wiki
Kontaktní osoba    : # jméno kontaktní osoby
Kontaktní mail_mail  : # mail na kontaktní osobu
obrázek_img200    : # fotografie z místa
Otevření_dt      : # datum otevření ve formátu rrrr-mm-dd
Zodpovídá osoba    : # jméno osoby zodpovědné za provoz centra
Zodpovídá mail_mail  : # mail osoby zodpovědné za provoz centra
Službys        : # služby poskytované v centru
centrum        : # ANO pro centrum, NE (nebo nic) pro jiné místo (např. hospodu)
Mapa_wiki       : # odkaz na mapu ve formátu wiki
Facebook_url     : # odkaz na Facebook, pokud je
Kalendář_url     : # odkaz na google kalendář pokud je
Popis_wiki      : # popis ve formátu wiki. Nová řádka se dělá \\
----

Štítek lze ještě uzavřít tímto kódem a tím jej skrýt, pokud uživatel neklikne a nezobrazí si jej.

<hidden Zobrazit souhrnné informace>
... tady bude vlastní štítek ...
</hidden>

Jednotlivé řádky a jejich význam:

 1. Kraj zde se uvede zkratka kraje z tohoto seznamu.
 2. Město zde se uvede celý název města, ve kterém se centrum nachází.
 3. Ulice název ulice a číslo popisné/orientační, nebo alespoň jedno z nich, jak je ve vašem městě zvykem.
 4. Zkratka má-li vaše centrum nějakou zkratku, uveďte ji (např. Opice, SuPiCe, JiPice), jinak uveďte PiCe, nebo nechte prázdné.
 5. Telefons zde zapište seznam telefonních čísel oddělených čárkou, nebo alespoň jedno. Je to kontaktní telefon a měl by ho někdo zvedat. Doporučuje se uvést číslo s mezerami pro lepší čitelnost a naopak neuvádět mezinárodní předvolbu, která je tak trochu zbytečná.
 6. Web_url má-li centrum vlastní webovou stránku jinde než zde na wiki, uveďte ji sem (včetně https://). Můžete také uvést odkaz na web sdružení.
 7. Kontaktní osoba jméno kontaktní osoby, která se stará o provoz centra, nebo může poskytnou podrobnější informace. Je to osoba, která zvedá alespoň jeden telefon uvedený na řádku Telefons.
 8. Kontaktní mail_mail mail na kontaktní osobu
 9. obrázek_img fotografie místa zvenku (nebo zevnitř). Může být sice v libovolném rozlišení, ale doporučuje se používat maximální velikost delší strany 800 pixelů.
 10. Otevření_dt datum zahájení činnosti centra ve formátu rrrr-mm-dd. Pokud jej neznáte, nechte prázdné.
 11. Zodpovídá osoba jméno osoby zodpovědné za provoz centra. Může se jednat o jinou osobu než je Kontaktní osoba.
 12. Zodpovídá mail_mail mail osoby zodpovědné za provoz centra.
 13. Službys služby poskytované v centru, oddělené čárkou.
 14. centrum hodnota označující, zda jde o pirátské centrum (ano) nebo jiné místo (ne nebo cokoliv jiného), které je vhodné vést v evidenci (např. hospodu). Tato jiná místa se v seznamu center nezobrazují.
 15. Mapa_wiki odkaz na mapu ve formátu wiki maps.google.com
 16. Facebook_url odkaz na Facebook, pokud je. Tentokrát jako URL (okopírujte přímo z URL řádku vašeho prohlížeče.
 17. Kalendář_url odkaz na google kalendář pokud je. Opět jako URL, viz výše.
 18. Popis_wiki popis ve formátu wiki, to znamená nedělejte nové řádky pomocí ENTERu, pište pořád dál. Nová řádka se udělá vložením mezery \\ a mezery a zase pište dál.
  Příklad 1: vynucené zalomení textu
  Nějaký text \\ pokračování na nové řádce.


  Příklad 2: vložení prázdné řádky

  Nějaký text \\ \\ pokračování za prázdnou řádkou.

_url nebo _wiki ?

Jde o údaje ve štítku, které obsahují odkaz na externí weby, například Facebook, Kalendář Google, atd. _url a _wiki na konci názvu pole určuje způsob, jak se bude pole zobrazovat.

_url znamená, že se to zobrazí jako klikací odkaz, ale to může někdy vadit, protože je to moc dlouhé, jsou tam parametry (zvlášť u kalendáře) atd. Pak je lepší změnit typ pole na _wiki. V tom případě se to také zobrazuje jako klikací obsah, ale můžete si určit co bude viditelné jako text.

Dva příklady téhož odkazu:

Facebook_url : https://www.facebook.com/epic.kvary/

se zobrazí jako
https://www.facebook.com/epic.kvary/

Facebook_wiki : [[https://www.facebook.com/epic.kvary/|Facebook]]

se zobrazí jako
Facebook

Odstranění "obsahu"

Pokud nechcete mít vpravo nahoře rámeček s „Obsahem“, vložte kamkoliv do stránky na samostatnou řádku tohle

~~NOTOC~~

Aby to po vás příště nemusel někdo hledat, doporučuje se to vkládat na úplně první řádku, ještě před hlavní nadpis. Ale klidně to můžete dát na poslední řádku, nebo kamkoliv jinam.

Vložení pravého informačního boxu

Za štítek (na konec stránky) vložte na samostatnou řádku tenhle kód

== BOX:RELATED ==

a cokoliv budete dávat na další řádky, bude se objevovat vpravo na stránce v informačním boxu. Mohou tam být nadpisy, texty, ale i údaje ze štítku, nebo vložený obsah jiné stránky.

Vkládání údajů ze štítku do textu stránky

Po uložení stránky se štítkem je možné jakýkoliv údaj ze štítku použít v samotné stránce, nebo v jakémkoliv seznamu, který si někde vytvoříte. Aby se vám to zobrazilo, je nutné uložit stránku nejméně dvakrát. Poprvé s vyplněným štítkem a pak už můžete vkládat údaje ze štítku pomocí dále popsaných fint.

Jako vzory můžete použít stránky plzeňského nebo karlovarského centra, ale

otevírejte je zásadně v anonymním okně, abyste omylem neuložili změny jinam než chcete.

Vložení údaje ze štítku

Pro vložení údaje ze štítku slouží následující kus kódu

---- datalist ----
cols  : název_pole
where  : %class%=misto
and   : Kraj=PLK
and   : Město=Plzeň

kde pouze vyměníte:

 1. název_pole za skutečný název pole ze štítku
 2. PLK za kód vašeho kraje
 3. Plzeň za název vašeho města

Vložení obrázku a popisu vedle sebe

<columns 100% 300px ->
---- datalist ----
cols  : Obrázek_img300
where : %class%=misto
and : Kraj=PLK
and :Město=Plzeň
----
<newcolumn>
---- datalist ----
cols  : Popis_wiki
where : %class%=misto
and : Kraj=PLK
and :Město=Plzeň
----
</columns>

columns 100% 300px znamená, že oba sloupce zaberou 100% šířky stránky a první bude široký 300 pixelů. Za tím následuje co se má zobrazovat v prvním sloupci.

newcolumn je začátek druhého sloupce a /columns ukončuje režim zobrazování ve sloupcích.

Číslo za Obrázek_img300 určuje šířku zobrazeného obrázku bez ohledu na to, jak je skutečnně veliký. Takto bude široký 300 pixelů, ale můžete to přepsat na Obrázek_img400 a pak bude široký 400 pixelů. Dejte ovšem pozor, aby šířka byla stejná u obrázku i prvního sloupce.

Zobrazení popisu a obrázku pod sebou

---- datalist ----
headers : ""
cols  : Popis_wiki
where : %class%=misto
and : Kraj=KVK
and :Město=Karlovy Vary
----
---- datalist ----
headers : ""
cols  : Obrázek_img700
where : %class%=misto
and : Kraj=KVK
and :Město=Karlovy Vary
----

Opět změňte kód kraje a název města, případně i šířku obrázku.

Otevírací doba

Nejlépe do pravého informačního boxu vložte vhodný nadpis a následující kód

|Pondělí | 12:00| - | 17:00| 
|Úterý  | 10:00| - | 16:00|
|Středa  | 10:00| - | 16:00|
|Čtvrtek | 10:00| - | 16:00|

a upravte si počet řádek jak chcete viz syntaxe tebulek.

Vložení boxu Bez bariér

Máte-li bezbariérový vstup a vyhovuje-li vám informační box z wiki plzeňského centra, vložte následující kód

{{page>/mista/bezbarier&noheader&nofooter&noeditbutton}}

Vložení kontaktních informací

Můžete použít například následující kód

---- datalist ----
headers : "Kontakt: ", "<br>", "<br> Telefon: "
cols  : Kontaktní osoba, Kontaktní mail_mail, telefons
where : %class%=misto
and : Kraj=PLK
and :Město=Plzeň
sepbyheaders:1
----

Všimněte si, že wiki umožňuje do headers vkládat i jednoduché html kódy. Místo Kontaktní osoba, Kontaktní mail_mail můžete také použít Zodpovídá osoba, Zodpovídá mail_mail, pokud je máte ve štítku vyplněné a je to pro vás vhodnější.

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.