• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Speciální pluginy

Piráti: members
Vypíše seznam jmén pirátů, kteří jsou součástí určité skupiny.

syntaxe:

<pirati>
group: {název skupiny}
rank: {supporter|member}
</pirati>

povinné údaje: group

Příklady:

<pirati>
group: Odbor - medialni
</pirati>

tento příklad vypíše všechny, kteří jsou součástí skupiny „Odbor - medialni“.

Dále je možné specifikovat jaký typ uživatelů se má vypsat, zda pouze členi nebo příznivci. Příklad:

<pirati>
group: Odbor - medialni
rank: supporter
</pirati>

tento příklad vypíše všechny příznivce, kteří jsou ve součástí skupiny „Odbor - medialni“.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.