• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Co říká konkurence

Jedním z důvodů vzniku České pirátské strany byla i snaha dostat naše témata do politiky a zmapovat, jak k nim přistupují ostatní politické strany. Zde jsou výňatky z programů pro parlamentní volby 2010 jednotlivých stran:

 • ČSSD:Přístup k co nejkomplexnějším a objektivním informacím za nediskriminujících podmínek je základním lidským právem. Toto právo lze lidem fakticky brát nejen odpíráním informací, ale i záměrnými dezinformacemi. Mediální charakter dneška i budoucnosti tak skrývá řadu vážných nebezpečí pro rozvoj i samotné uchování demokratického charakteru společnosti.“ Program ČSSD v oblasti IT je nečekaně kvalitní, o to absurdnější jsou incidenty typu zveřejňování odpůrců na webu.
 • ODS:Internet je symbolem svobody. Proto budeme velice obezřetní při jeho regulaci, byť s přihlédnutím k nutnosti bránit šíření společensky nepřijatelných témat a myšlenek (pedofilie, xenofobie, extremismus). Předpokladem širšího využití tohoto fenoménu je snazší přístup k internetu na celém území naší republiky.“ Podobné formulace bohužel ospravedlňují filtrování obsahu.
 • TOP09:Informační společnost přináší v posledních letech celou řadu otázek a problémů, které dosud nebyly řešeny. Dochází k masivnímu porušování autorských práv, které ale není vnímáno jako kriminální čin. Stále častěji se setkáváme s otázkou bezpečnosti na internetu. Na tyto problémy vláda zaměří svou pozornost.
  - To zní trochu pochmurně, zajímavá je i tato pasáž: „Politické strany budou mít povinnost zveřejnit rozpočty volebních kampaní. Svoje kampaně budou financovat prostřednictvím jednoho transparentního účtu, dále budou povinně zveřejňovat přehled všech svých závazků a jejich výroční zpráva o hospodaření ověřená auditorem bude povinně dostupná prostřednictvím internetu. Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny bude mít právo supervize vylosovaným auditorem. Transparentní účet na kampaň TOP nezavedl, k dobru jim musíme přičíst, že výroční zprávu skutečně zveřejnili.
 • KDU-ČSL:15. Bezpečný internet
  Internet kromě skvělých informačních a komunikačních možností přináší bohužel i značná rizika: propagaci extremismu, rasismu, násilí, organizaci a posilování terorismu, systémy napomáhající praní špinavých peněz, nebezpečné nabídky včetně hazardu a pornografie, zneužití osobních údajů.
  Jak na to:
  • Budeme usilovat o zastavení internetového vysílání organizací na seznamu teroristických skupin EU.
  • V souvislosti s masovým rozšířením internetu a negativním vlivem některého jeho obsahu (nekontrolovatelné násilí, dětská pornografie, záznamy šikany, sexuální obtěžování, zneužívání osobních údajů apod.), který působí patologické jevy a napomáhá kriminalitě, chceme prosazovat a podporovat taková pravidla a postupy, které povedou k větší bezpečnosti na internetu a omezení negativního sociálně-psychologického vlivu při jeho používání.
  • Chceme zejména podporovat úsilí týmů policejních specialistů, kteří se věnují boji proti internetové kriminalitě a terorismu, a to zajištěním odpovídajícího množství finančních prostředků. S ohledem na množství dat, které s sebou nese obsah internetu, nemůžeme pominout význam občanských sdružení a jednotlivců, kteří se zasazují o bezpečný internet. Taková občanská sdružení a jednotlivci si zaslouží uznání a podporu.
  • Chceme omezovat zneužití internetu pro přístup k návykovým činnostem s negativním společenským dopadem, zejména online sázení a hazardu.
  • Na mezinárodní úrovni budeme prosazovat takové legislativní ošetření internetu, které umožní identifikaci osob zodpovědných za závadný obsah na internetu, aniž by zbytečně zasahovalo do práv poctivých uživatelů.

  - Vypadá to na klasický konzervativně-paranoidní přístup k internetu v celkem rozumných mezích. Teď ale přijde pecka na závěr z předcházející programové kapitoly.
  • zákaz hazardního internetového sázení
  - Důsledky není těžké domyslet - národní firewall
 • Strana Zelených: Program má v naší oblasti rozumný, škoda, že ze slibů při angažmá zelených ministrů třeba na ministerstvu školství nezbylo nic. Deklarovaná podpora OSS se nijak do praxe nepromítla.
 • Věci Veřejné:Podporujeme snahu autorů a jejich dědiců o prodloužení ochranné doby autorského díla ze 70 let na 90 let.
  - Cíl pirátů je přesně opačný
  Důraz na rozvoj kamerového monitorovacího systému a jeho využívání v praxi, čímž se výrazně posílí akceschopnost policie.
  - Bez komentáře…
 • Občané.cz se nijak konkrétně nevyjadřují k základním tématům ČPS, prosazují více státní kontroly.
  stát musí důsledně uplatňovat svá vlastnická práva a kontrolu ve firmách ČD, ČD Cargo a ČSA
 • Liberálové zrušení koncesionářských poplatků, místo nich příspěvek státu na veřejnoprávní aktivity
  zrušení mediálních rad - Vzhledem ke kompetenci osazenstva jistě dobrý nápad
 • Ježíš je pán
 • Konzervativní strana
 • KSČM
 • Koruna Česká
 • Česká strana národně sociální
 • Národní prosperita
 • Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
 • Moravané
 • Strana práv občanů Zemanovci:
  přímou volbu starostů a primátorů
  přímou volbu hejtmanů
  přímou volbu prezidenta republiky
 • Pravý blok
 • Česká strana národně socialistická
 • Suverenita: zachování svobody internetu a výměna informací bez cenzury
  odvolatelnost poslanců a soudců
 • Humanistická strana: Prosazování přímé demokracie, politické zodpovědnosti a odvolatelnosti politiků
 • Dělnická strana sociální spravedlnosti: „Ve skutečné demokracii nesmí existovat trest za názor“
 • Strana svobodných občanů
 • Klíčové hnutí
 • NS-LEV2120.6 Autorský zákon Otázka autorského práva se stává v elektronické společnosti, ve kterou jsme se společně s celou západoevropskou civilizací proměnili, velmi ožehavým tématem. Internet je nástrojem všech a pro všechny. Texty a jejich myšlenky, hudba, film a jiné elektronické umění se neustále množí a internetem se samovolně rozšiřují dál. Institut autorství v takovém prostoru přirozeně zaniká. Proto je dnes ve všech evropských zemí mediální právo a práva tvůrců kulturních hodnot nedostatečně definované. Otázkou k veřejnému dialogu zůstává, nakolik dnes vůbec může být autor před sílou elektronických médií chráněn legislativou, tak jak tomu bylo zvykem v minulém století. V oblasti autorského práva se stavíme spíše odmítavě k pokusům o novou regulaci a zásahy do svobody občanů, vedené s cílem dát tržní výhodu držitelům autorských práv. Stavíme se proti ratifikaci Mezinárodní dohody o padělání (ACTA), autorský poplatek u datových nosičů a některých zařízení vnímáme jako další skrytou daň. V této chvíli a při legislativní nedostatečnosti se nám zdá nejlepším řešením rozšířit využívání kreativních licencí, jako je například Creative Commons. Jedná se o sadu zdarma poskytovaných licenčních ujednání, které umožňují v souladu s českou legislativou sdílet, šířit a upravovat autorská díla, což významně usnadňuje užití děl ve virtuálním prostředí za jasně srozumitelných podmínek.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.