• @cen_mo has upload permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Korporace

OSA
(Ochranný svaz autorský) je výběrčí organizace, která vybírá poplatky za média (CD, DVD, flash paměti). Proslavila se, když vybírala poplatky od dětí u táboráku a lidového souboru ve skanzenu za folklórní písně. Vybírá rovněž poplatky za rádia a televize v hospodách a jiných prostorech. Inkasuje ráda, vždy a nejraději všechno. Ředitelem je Roman Strejček, který vydal před volbami v roce 2010 tiskovou zprávu typu, že Pirátská strana jsou rozmazlení spratci. Předsedkyní představenstva je Alexandra Wünschová, která rovněž pracuje na Právnické fakultě v Praze.

Dilia
(Divadelní literární agentura) je výběrčí organizace, která vybírá poplatky za tiskárny a kopírky. Proslavila se šikanováním knihoven, kterým chtěla naúčtovat desetitisíce korun za samotné umístění kopírky do prostoru knihovny. Ředitelem je Jiří Srstka, který nesnáší Piráty, protože o něm vydali na Pirátských novinách komiks.

Intergram
(Nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů o.s.) je výběrčí organizace, která vybírá poplatky za použití zvukových a obrazových záznamů, ale pro výkonné umělce (interprety) a výrobce CD, DVD atd.

IFPI
(Mezinárodní federace fonografického průmyslu) je sdružení firem, které vyrábějí záznamy hudby a které často lobbuje v Evropském parlamentu a u Evropské komise. U nás se IFPI proslavila především tím, že její šéfka Petra Žikovská zaměstnává agenta Pavla Bodiše, který špehuje P2P sítě, a sama podává na lidi sdílející informace trestní oznámení.

BSA
(Business Software Aliance) je nadnárodní nátlaková organizace prosazující zájmy některých softwarových firem (Microsoft, Apple, AVG …). V České republice nemá právní subjektivitu a vystupuje za ni tiskový mluvčí Jan Hlaváč.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.