• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - medialni má oprávnění nahrávat
  • Ivan.Bartos má oprávnění mazat
  • Adam.Skorepa má oprávnění mazat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Koncepce mediálního odboru

PODATELNA

FÓRUM

1) MO má svou podatelnu, vždy dávejte své návrhy tam, vedoucí nebo zástupce vezme podání na vědomí a přejde k jeho realizaci, zahájí diskuzi v daném vlákně či subfóru MO, či podání zamítne.

2) Subfórum MO by mělo sloužit převážně ke komunikaci členů odboru. S tím souvisí využívání podatelny. Samozřejmě to neznamená, že by zde neměli diskutovat nečlenové MO, ale rád bych, aby byl aspoň rámcově dodržován postup „podnět v podatelně MO - člen MO založí vlákno ve fóru MO“. Tahle praxe nám velmi usnadní práci s fórem a přehled ve vláknech.

3) Pokud někdo po MO něco chce (napsat článek, sdílet odkaz, rozjet kampaň), musí dodat potřebné podklady. Buďte ve svých požadavcích racionální a buďte připraveni pro jejich splnění něco udělat.

4) Je-li potřeba, je soukromou zprávou rozeslána informace členům MO o aktuální kauze, které je třeba se věnovat. Hromadnou zprávu rozesílá členům odboru vedoucí nebo jeho zástupce.

5) V subfóru MO se nemoderuje. Občas může dojít ke změně druhu tématu podle jeho aktuálnosti, případně k přesunu vláken mezi jednotlivými subfóry. Moderátorské zásahy v subfóru MO provádí jen jeho vedoucí.

6) Organizační struktura MO vypadá následovně:

a) Vedení odboru

Vedoucí odboru je volen CF, výkonem funkce zástupce pověří vybraného člena MO. Vedení odboru řeší hlavní agendu odboru (administrativní, kreativní i organizační) a odpovídá za jeho chod.

Vedoucí - Adam Skořepa

Zástupce vedoucího - Vít Konečný

b) Správci kanálů

Jsou jmenováni vedoucím a starají se o informační kanály strany. Každý kanál má svého hlavního správce, který odpovídá za jeho provoz.

Pirati.cz - Adam Skořepa

Facebook - Mikuláš Ferjenčík

Twitter - Adam Zábranský

Youtube - Tomáš Weidisch

Flickr - Roman Kučera

GPlus - Lukáš Findeis

c) Pověřenci a koordinátoři

Jsou jmenováni vedoucím zpravidla pro jednorázové (ale v případě kampaní i dlouhodobé) úkoly (zhotovení grafiky, zařízení logistiky, příprava tiskové konference, uspořádání propagační akce, atp.).

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.