• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Proč kapely volí Piráty?

Kdyby sdílení obsahu vedlo k poklesu tržeb, tak v Česku není ani jeden muzikant

Kterou hudební skladbu nenajdete na Youtube, na rapidshare nebo na PirateBay? Ačkoliv všechny vaše skladby si dnes fanoušek fakticky může stáhnout z Internetu, stejně vám prokazuje svou přízeň tím, že si koupí vaše CD nebo zajde na váš koncert. Vyjde ho to sice dráž, ale ten zážitek stojí za to!

V prvním případě se stane vlastníkem stylové krabičky a zachytí tak u sebe kousek vaší autentičnosti. Vlastníkem nahrávky samotné se totiž nikdy nestane, nanejvýš získá licenci k jejímu užití. Koncerty zase nabízí správnou atmosféru — naživo.

V žádném případě vás suchá digitální nahrávka sdílená přáteli nemůže poškodit.

Svobodné sdílení obsahu naopak zvyšuje zájem o vaši tvorbu

Mnozí současní hudebníci vzpomínají, jak kdysi kopírovali magnetofonové pásky Beatles, Rolling Stones,… Nedělali to ze vzrušení z ilegality, ale pro potěšení, které jim poskytoval rozvoj vlastního hudebního talentu. Dnes však legislativní mašinerie pokročila: „Kdo neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv ke zvukovému záznamu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta,“ nařizuje trestní zákon.

Tak mohou nahrávací korporace používat hudbu k zastrašování fanoušků

Autoři pochopili, že monopol na kopírování z jejich fanoušků často dělá kriminálníky, a proto většina autorů kopírovacího monopolu nevyužívá. Zákon ale bez ohledu na autory dává moc „autorským“ svazům jako je OSA vydírat nepohodlné jedince. Každý, kdo svobodně sdílí informace, může být vystaven vydírání a na objednávku uvězněn zcela v souladu se zákonem.

Vyšetřování údajných přečinů spočívající ve sdílení informací zabírá policii čas nutný k vyšetřování zvlášť závažných zločinů a organizovaného zločinu.

Výběrčím organizacím jako je OSA na vašich fanoušcích nesejde

Ti vynucují monopol nejen autorům, kteří o tom nevědí, ale dokonce i těm, kteří o to nestojí. Několik nepovedených zákonů obdařilo tyto soukromé subjekty obrovskou mocí, kterou v jiných oblastech mají jen státní úřady. Narozdíl od nich téměř bez kontrolních mechanismů. Vždyť u některých „autorských“ svazů — ze kterých profituje jen hrstka jejich vybraných členů — se autoři marně domáhají svých nároků. Výběrčí organizace dále rozdělují peníze, které vyberou na poplatcích, neprůhledně mezi vlastní členy.

Vybírají poplatky za počítače, přehrávače, CD, kopírky a tiskárny

Má se z každé kopie platit dvacetník výběrčím organizacím? Z přepisovacího kompaktního disku 2 Kč? Z DVD disku se platí 5 Kč? Dostali jste z těchto peněz nějaký podíl? Pokud nic nebo jen almužnu, vězte, že výběrčí organizaci OSA z toho zbude 130 000 000 Kč na režii.

Z těchto peněz mohou vydavatelé financovat kampaně v televizi i filmech, ve kterých popírá svobodu lidí kopírovat a sdílet informace. Dokonce se už objevují v televizních seriálech, kde lidem zabavují notebooky kvůli stahování, o kterém mylně tvrdí, že je nelegální.

Kdo hájí zájmy vaše a vašich fanoušků? Ministerstvo to nebude

Ministerstvo kultury přijalo teprve na začátku roku 2009 vyhlášku, kterou ukončilo absurdní situaci, kdy poplatek OSA za flash paměť 256 GB činil 3600 Kč. Ministerstvo v roce 2010 připravovalo utajenou novelu kopírovacího zákona, která byla tak špatná, že ji kvůli tlaku veřejnosti muselo stáhnout. Ministerstvo tak prokazuje, že nemá kompetenci k řešení vlastních problémů. Myslíte, že bude řešit vaše?

Pro vydavatele a OSA není hudba radost, ale způsob, jak z lidí skrze kopírovací monopol dostat co nejvíce peněz.

  • Ukažte, že sdílení je aktem lásky.
  • Podpořte Pirátskou stranu vzniklou zezdola, která odstraní parazity na hudbě.
  • Podpořte Pirátskou stranu, která změní kopírovací zákon, aby nedělal z půlky občanů rukojmí.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.