• @cen_mo has upload permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Fakta o ACTA

Stop ACTA

ACTA je kontroverzní mezinárodní smlouva, jejímž cílem je mezinárodní zpřísnění postihů za nelegální kopírování ve všech oblastech.1) Zásadním problémem ACTA jsou prostředky, kterými má svůj cíl prosadit.

ACTA prosazuje zájmy držitelů práv na úkor extrémních zásahů do práv občanů: ACTA totiž výrazně narušuje soukromí, zavádí globální regulaci Internetu a v řadě případů ani neumožňuje soudní přezkum použitých prostředků.

 • ACTA je tajná úmluva. Spojené státy, Japonsko a jejich obchodní partneři vyjednávali ACTA od roku 2006 v utajení. Přes americký úřad USTR k ní měly přístup velké společnosti filmového, hudebního a farmaceutického průmyslu, zatímco před poslanci a občany byla utajována. Rada EU ji schválila v rámci jednání o zemědělství a rybolovu. O podpisu Českou republikou jsme se dozvěděli z tiskové zprávy japonského ministerstva zahraničí. Hlavní zpravodaj ACTA v Evropském parlamentu Kader Arif označil vyjednávání ACTA za „šaškárnu“ a odstoupil.
 • ACTA zpřísní hraniční kontroly. Evropská komise do dohody neprosadila klíčový zákaz prohlídek notebooků, přehrávačů a mobilů na hranicích (netýká se hranic v celní unii). Jednotlivé státy mají pouze možnost na svých hranicích upustit od prohlídek malého množství zboží nekomerční povahy. Podle ACTA mohli lidé dostat na cizích hranicích pokutu i za nošení náhražek značkového zboží (současná legislativa Francie a Itálie). Proti ACTA se postavilo i 153 členů Světové obchodní organizace, podle nichž omezí legitimní obchod.
 • ACTA vyžaduje zničení zabaveného zboží. Smlouva globálně rozšiřuje praxi, že zabavené předměty jsou ničeny bez ohledu na to, zda se to dotkne nevinných lidí a zda je to společensky účelné. Zabavené zboží s náhražkou obchodní značky nebude dále možné použít pro humanitární účely, ale musí být prioritně zničeno. Dalším příkladem je server Megaupload, kde budou všechna data zničena bez ohledu na to, zda jsou legální, či nikoliv.
 • ACTA zasáhne svobodný prostor Internetu. ACTA vytváří nástroje pro globální regulaci Internetu (povinnosti poskytovatelů sledovat vlastní uživatele a kontrolovat jimi nahrávaný obsah a předávat tyto údaje majitelům práv, systémy Třikrát apod.). Tyto mechanismy přenášejí náklady vynucování copyrightu na poskytovatele hostingu, připojení a dalších služeb. ACTA neobsahuje výjimky pro volné užití, naopak globálně zakazuje přístroje a technologie, které lidem umožňují zhotovení osobní kopie.
 • ACTA je v rozporu s lidskými právy. Skupina Greens/EFA v Evropském parlamentu zadala expertům z Metropolitní univerzity v Londýně a Oxfordské univerzity vypracovat posudek slučitelnosti ACTA se standardem ochrany lidských práv v EU. Experti v rozsáhlé studii zjistili, že „prosazování kooperace mezi poskytovateli Internetu a mediálním průmyslem způsobí privatizaci zákonodárství, což je v rozporu s požadavkem právního státu a právem na spravedlivý proces. ACTA také dovoluje sledování uživatelů Internetu bez předchozího podezření a předávání jejich dat majitelům práv na základě pouhého požadavku, včetně přenosu těchto dat do zemí, kde není adekvátní ochrana osobních údajů.“

ACTA ohýbá naše občanská práva ve prospěch velkých společností, které chtějí vydělávat na copyrightu, patentech a dalších monopolech. ACTA je v demokratické společnosti nepřípustná. Žádáme poslance a senátory, aby vyslyšeli hlas veřejnosti a smlouvu ACTA v hlasování nepodpořili.

 • Evropskou petici proti ACTA podepsalo víc než 1 000 000 lidí
 • ACTA odmítla řada internetových publicistů i nevládních organizací
 • Proti ACTA probíhají v EU masové demonstrace občanů

Materiály k šíření

1) ACTA se týká copyrightu, léků, zemědělských plodin, zeměpisných označení, obchodních známek, technologií a know-how.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.