• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:petr_zamecnik [17.09.2012 22:50]
Tomas Vymazal
lide:petr_zamecnik [13.10.2021 10:03] (aktuální)
petr.zamecnik
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Mgr. et Mgr. Petr Zámečník ======+====== Mgr. et Mgr. Petr Zámečník, Ph.D. ======
  
-Petr Zámečník (*19. 9. 1982) je členem Pirátské strany od roku 2010. Petr pochází ​z Brna, kde také aktuálně žije se svou ženou a dvěma dětmi+{{ :​lide:​petr_zamecnik.jpg?​200|}} 
-Vystudoval ​psychologii a sociologii na Masarykově univerzitě. Zde také získal titul Mgr. V průběhu studia se specializoval na problematiku lidského faktoru ​dopravě, zejména na řidičskou agresivitu+ 
-V současnosti pracuje jako dopravní psycholog ​v Centru dopravního výzkumu ​v.v.i., zaměřuje se na resocializační programy ​pro řidiče a mobilitu stárnoucí populace+Petr Zámečník (*19. 9. 1982) je členem Pirátské strany od roku 2010. Pochází ​z Brna,\\ kde také aktuálně žije. 
-Ve volném čase se věnuje ​in-line bruslení ​novým médiím.+ 
 +Petr vystudoval ​psychologii a sociologii na Masarykově univerzitě, doktorské studium\\ pak absolvoval na Palackého univerzitě v Olomouci. 
 + 
 +V současnosti pracuje jako sociální vědec ​v Centru dopravního výzkumu ​a dále působí\\ na Masarykově univerzitě a Palackého univerzitěZaměřuje se na dopady technologických\\ a globálních změn na společnost, dále působí v oblastech dopravy, psychologie a etiky.\\ Velmi vážně bere zprávy Mezivládního panelu ​pro změny klimatu (IPCC). 
 + 
 +Za hlavní problémy dnešního světa považuje nerovnost a nespravedlnost,​ globální změny\\ klimatu, vymírání druhů a zvyšující se toxicitu prostředí. Dle jeho názoru už jsme za bodem,\\ kdy je možné uplatňovat mírná ​řešení, ​je tak potřeba být radikální. 
 + 
 +Petr dále podporuje například zavedení nečinnosti ve věci globálních změn klimatu u politiků jako zločinu proti společnosti;​ nepodmíněný příjem; sňatky pro všechny (pro koho je náboženský text důležitější než ústava, nemá v Evropě co dělat); zastropování množství peněz a majetku, které může jeden člověk vlastnit; radikální snížení možnoství reklamy jakožto hlavního nástroje manipulace lidského chování či zásadní reformu vzdělávání. 
 + 
 +Ve volném čase se věnuje ​cestování ​přírodě.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/petr_zamecnik.1347922247.txt.gz · Poslední úprava: 17.09.2012 22:50 autor: Tomas Vymazal