• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Mgr. et Mgr. Petr Zámečník, Ph.D.

Petr Zámečník (*19. 9. 1982) je členem Pirátské strany od roku 2010. Pochází z Brna,
kde také aktuálně žije.

Petr vystudoval psychologii a sociologii na Masarykově univerzitě, doktorské studium
pak absolvoval na Palackého univerzitě v Olomouci.

V současnosti pracuje jako sociální vědec v Centru dopravního výzkumu a dále působí
na Masarykově univerzitě a Palackého univerzitě. Zaměřuje se na dopady technologických
a globálních změn na společnost, dále působí v oblastech dopravy, psychologie a etiky.
Velmi vážně bere zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC).

Za hlavní problémy dnešního světa považuje nerovnost a nespravedlnost, globální změny
klimatu, vymírání druhů a zvyšující se toxicitu prostředí. Dle jeho názoru už jsme za bodem,
kdy je možné uplatňovat mírná řešení, a je tak potřeba být radikální.

Petr dále podporuje například zavedení nečinnosti ve věci globálních změn klimatu u politiků jako zločinu proti společnosti; nepodmíněný příjem; sňatky pro všechny (pro koho je náboženský text důležitější než ústava, nemá v Evropě co dělat); zastropování množství peněz a majetku, které může jeden člověk vlastnit; radikální snížení možnoství reklamy jakožto hlavního nástroje manipulace lidského chování či zásadní reformu vzdělávání.

Ve volném čase se věnuje cestování a přírodě.

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/petr_zamecnik.txt · Poslední úprava: 13.10.2021 10:03 autor: petr.zamecnik