• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:ladislav_koubek [17.11.2018 23:03]
Ladislav.Koubek
lide:ladislav_koubek [22.07.2022 11:47] (aktuální)
ladislav.koubek
Řádek 3: Řádek 3:
 {{ :​lide:​Ladislav Koubek.jpg?​200}} {{ :​lide:​Ladislav Koubek.jpg?​200}}
  
-Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem České pirátské strany od října ​2017, aktivně se podílí na činnosti [[http://​www.pirati10.cz|Místního sdružení Praha 10]], je členem Zahraničního odboru strany. V říjnu 2018 byl zvolen do [[http://​www.praha10.cz/​volene-organy/​zastupitelstvo-mc/​seznam-zastupitelu-a-vyboru|zastupitelstva městské části Praha 10]]. V listopadu 2018 byl zvolen do předsednictva [[https://​pp-international.net/​about-ppi|Pirate Parties International]],​ organizace sdružující pirátské strany z celého světa. Po volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2017 působil jako dočasný ​asistent ​nově zvolených ​poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka. V současnosti působí jako poradce ​Poslaneckého klubu Pirátů ​pro oblast e-governmentu. ​+Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem České pirátské strany od roku 2017. Působil jako asistent poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka ​a v Poslaneckém klubu Pirátů pracoval ​jako poradce pro oblast e-governmentu. ​
  
-Vystudoval ​VŠE v Praze v hlavní specializaci Informační systémy a technologiea několik let pracoval jako konzultant implementace SAP. Vedlejší specializace Rozvojová studia ho však po absolutoriu (2006) nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahů. Specializuje se na rozvojovou spolupráci s nejchudšími zeměmi ​světa ​a humanitární pomoc v konflikty zasažených oblastechprevenci konfliktů skrze metody restorativní justice a udržitelný socio-ekonomický ​rozvoj ​vytvářející pracovní místa bez negativního vlivu na životní prostředí.+roce 2018 byl zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 10. Je členem Zahraničního odboru strany, v minulosti působil v předsednictvu [[https://​pp-international.net/​about-ppi|Pirate Parties International]] - organizaci sdružující pirátské strany z celého ​světa, ​kterou mj. zastupoval na jednání [[https://​www.pirati.cz/​tiskove-zpravy/​pirati-promluvili-v-osn-o-potrebe-platforem-pro-demokratickou-diskuzi.html|Komise pro sociální ​rozvoj ​OSN]]. V roce 2019 kandidoval do Evropského parlamentu.
  
-Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN) [[http://​www.mn.undp.org|v Mongolsku]] (2007-8), [[http://​www.pacific.undp.org/​content/​pacific/​en/​home.html|na ​Šalamounových ostrovech]] (2010-2012) a [[https://​www.unocha.org/​afghanistan|Afghánistánu]] (2017). Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích [[https://​www.osce.org/​elections|Organizace pro bezpečnost spolupráci v Evropě]] (OBSE) ​Makedonii a v Moldavsku (2014)V syrském Damašku pracoval jako dobrovolník během letní války Izraele s Libanonem ​(2006).+Vystudoval VŠPraze v hlavní specializaci Informační systémy ​technologie,​ a několik let pracoval jako IT konzultant ​oblasti SAP ERPVedlejší specializace Mezinárodní rozvojová studia ho však po absolutoriu ​(2006) ​nasměrovala do oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů.
  
-Kromě práce ​pro mezinárodní organizace rovněž působil v české státní správě. V [[http://​www.czechaid.cz/o-nas|České rozvojové agentuře]] pracoval na přípravě a realizaci projektů rozvojové spolupráce s Palestinou a Mongolskem, kam často jezdil jednat na mezivládní úrovni. Pro Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Evropské komise ​(DG DEVCOresp. Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinoval informační kampaň EU [[https://ec.europa.eu/europeaid/european-year-development-2015_en_en|„Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)“]]. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání ​(MŠMT), kde mj. řídil ​[[http://www.europass.cz|Národní centrum Europass]] financované z Generálního ​ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC), či v konsorciu s British Council vyhrál tender Evropské komise na projekt ​[[https://​www.libya-businessnews.com/2013/​03/​29/​eu-project-enhances-employability|transformace systému odborného vzdělávání ​Libyi]].+Pracoval ​pro Organizaci spojených národů (OSN) [[http://​www.mn.undp.org|v Mongolsku]] (projekty socio-ekonomického rozvoje)[[http://www.pacific.undp.org/​content/pacific/en/​home.html|na Šalamounových ostrovech]] (projekt usmíření dvou kmenů po ozbrojeném konfliktu[[https://www.unocha.org/​afghanistan|v Afghánistánu]], kde spoluřídil humanitární fond OSN. Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích ​[[https://​www.osce.org/elections|Organizace pro bezpečnost a spolupráci ​Evropě]] (OBSE) v Makedonii a v Moldavsku.
  
-Ve Fondu dalšího vzdělávání ​pod Ministerstvem práce a sociálních věcí ​koordinoval vznik projektového portfolia za 1.1 mld Kč v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci "​Agendy 2030" OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje [[https://​www.vlada.cz/​cz/​ppov/​udrzitelny-rozvoj/​cr-2030/​uvodni-stranka-144714|„Česká republika 2030“]]. Do nástupu vlády ANO podpořené KSČM v červenci 2018 pracoval v Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, kde řídil projekt ​financovaní ​z EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).+Kromě práce pro mezinárodní organizace rovněž působil v české státní správě. V rámci Ministerstva zahraničních věcí pracoval v [[http://​www.czechaid.cz/​o-nas|České rozvojové agentuře]] na přípravě a realizaci projektů rozvojové spolupráce v Asii a na Blízkém východě. Pro Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Evropské komise (DG DEVCO) resp. Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinoval informační kampaň EU [[https://​www.mzv.cz/​jnp/​cz/​zahranicni_vztahy/​rozvojova_spoluprace/​dvoustranna_zrs_cr/​sektory_projekty/​evropsky_rok_pro_rozvoj/​evropsky_rok_pro_rozvoj_2015_byl_dne_9.html|Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)]]. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil [[http://​www.europass.cz|Národní centrum Europass]] financované z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC), kde v konsorciu s British Council vyhrál tender Evropské komise na projekt [[https://​www.libya-businessnews.com/​2013/​03/​29/​eu-project-enhances-employability|transformace systému odborného vzdělávání v Libyi]]. ​Ve Fondu dalšího vzdělávání ​(MPSV) ​koordinoval vznik projektového portfolia za 1.1 mld Kč v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci "​Agendy 2030" OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje [[https://​www.vlada.cz/​cz/​ppov/​udrzitelny-rozvoj/​cr-2030/​uvodni-stranka-144714|„Česká republika 2030“]]. Do nástupu vlády ANO podpořené KSČM v červenci 2018 krátce ​pracoval v Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, kde řídil projekt ​financovaný ​z EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
  
-Hovoří anglicky na úrovni rodilého mluvčího (studium střední školy v USA), domluví se německy a španělsky,​ pasivně ovládá ruštinu ​a má základy francouzštiny a arabštiny.  +Je držitelem mezinárodní certifikace v projektovém řízení PRINCE2. Jako tzv. civilní expert MZV ČR vlastní bezpečnostní prověrku NBÚ pro stupeň utajení Tajné. ​Hovoří anglicky na úrovni rodilého mluvčího (studium střední školy v USA), domluví se německy a španělsky,​ pasivně ovládá ruštinu. ​
- +
-Vychovává tři děti, které jsou hlavním důvodem, proč se angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice.+
  
 Rád nezávisle cestuje, fotografuje a miluje trekking ve vysokých horách. Rád nezávisle cestuje, fotografuje a miluje trekking ve vysokých horách.
Řádek 21: Řádek 19:
 KONTAKT:  ​ KONTAKT:  ​
 ladislav.koubek<​zavin>​pirati.cz ladislav.koubek<​zavin>​pirati.cz
- 
-Linkedin: ​ 
-https://​www.linkedin.com/​in/​koubek/​ 
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/ladislav_koubek.1542495811.txt.gz · Poslední úprava: 17.11.2018 23:03 autor: Ladislav.Koubek