• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Ing. Ladislav Koubek

ladislav_koubek.jpg

Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem České pirátské strany od října 2017, aktivně se podílí na činnosti Místního sdružení Praha 10, je členem Zahraničního odboru strany. V říjnu 2018 byl zvolen do zastupitelstva městské části Praha 10. V listopadu 2018 byl zvolen do předsednictva Pirate Parties International, organizace sdružující pirátské strany z celého světa. Po volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2017 působil jako dočasný asistent nově zvolených poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka. V současnosti působí jako poradce Poslaneckého klubu Pirátů pro oblast e-governmentu.

Vystudoval VŠE v Praze v hlavní specializaci Informační systémy a technologie, a několik let pracoval jako konzultant implementace SAP. Vedlejší specializace Rozvojová studia ho však po absolutoriu (2006) nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahů. Specializuje se na rozvojovou spolupráci s nejchudšími zeměmi světa a humanitární pomoc v konflikty zasažených oblastech, prevenci konfliktů skrze metody restorativní justice a udržitelný socio-ekonomický rozvoj vytvářející pracovní místa bez negativního vlivu na životní prostředí.

Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN) v Mongolsku (2007-8), na Šalamounových ostrovech (2010-2012) a v Afghánistánu (2017). Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v Makedonii a v Moldavsku (2014). V syrském Damašku pracoval jako dobrovolník během letní války Izraele s Libanonem (2006).

Kromě práce pro mezinárodní organizace rovněž působil v české státní správě. V České rozvojové agentuře pracoval na přípravě a realizaci projektů rozvojové spolupráce s Palestinou a Mongolskem, kam často jezdil jednat na mezivládní úrovni. Pro Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Evropské komise (DG DEVCO) resp. Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinoval informační kampaň EU „Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)“. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil Národní centrum Europass financované z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC), či v konsorciu s British Council vyhrál tender Evropské komise na projekt transformace systému odborného vzdělávání v Libyi.

Ve Fondu dalšího vzdělávání pod Ministerstvem práce a sociálních věcí koordinoval vznik projektového portfolia za 1.1 mld Kč v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci „Agendy 2030“ OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“. Do nástupu vlády ANO podpořené KSČM v červenci 2018 pracoval v Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, kde řídil projekt financovaní z EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Hovoří anglicky na úrovni rodilého mluvčího (studium střední školy v USA), domluví se německy a španělsky, pasivně ovládá ruštinu a má základy francouzštiny a arabštiny.

Vychovává tři děti, které jsou hlavním důvodem, proč se angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice.

Rád nezávisle cestuje, fotografuje a miluje trekking ve vysokých horách.

KONTAKT: ladislav.koubek<zavin>pirati.cz

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/koubek/

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/ladislav_koubek.1542495811.txt.gz · Poslední úprava: 17.11.2018 23:03 autor: Ladislav.Koubek