• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:ladislav_koubek [31.03.2018 17:52]
Ladislav.Koubek
lide:ladislav_koubek [22.07.2022 11:47] (aktuální)
ladislav.koubek
Řádek 3: Řádek 3:
 {{ :​lide:​Ladislav Koubek.jpg?​200}} {{ :​lide:​Ladislav Koubek.jpg?​200}}
  
-https://​wiki.pirati.cz/​lide/​ladislav_koubek+Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem České pirátské strany od roku 2017Působil jako asistent poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka a v Poslaneckém klubu Pirátů pracoval jako poradce pro oblast e-governmentu
  
-Ladislav Koubek (*1979) je členem Pirátské strany od září 2017, aktivně se podílí na činnosti místního sdružení ​Praha 10, je členem Zahraničního odboru strany. Působil ​jako dočasný asistent nově zvolených pirátských poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka.+V roce 2018 byl zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 10. Je členem Zahraničního odboru strany, v minulosti působil ​v předsednictvu [[https://​pp-international.net/​about-ppi|Pirate Parties International]] - organizaci sdružující pirátské strany z celého světa, kterou mj. zastupoval na jednání [[https://​www.pirati.cz/​tiskove-zpravy/​pirati-promluvili-v-osn-o-potrebe-platforem-pro-demokratickou-diskuzi.html|Komise pro sociální rozvoj OSN]]. V roce 2019 kandidoval do Evropského parlamentu.
  
-Vystudoval ​magisterská studia na VŠE v Praze (2006) ​v hlavní specializaci Informační systémy a několik let během studií působil ​mezinárodních konzultačních firmách (Capgemini, Novasoft, atd.) podílejíc se na projektech implementace ​SAP pro nadnárodní klienty. Vedlejší specializace ​Rozvojová ​studia ho však po absolutoriu nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahů.+Vystudoval VŠE v Praze v hlavní specializaci Informační systémy ​a technologie, ​a několik let pracoval jako IT konzultant ​oblasti ​SAP ERP. Vedlejší specializace ​Mezinárodní rozvojová ​studia ho však po absolutoriu ​(2006) ​nasměrovala do oblasti ​zahraniční politiky a mezinárodních vztahů.
  
-Při svém mezinárodním působení se specializuje na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, a skrze zaměření na tzv. Rozvojové cíle tisíciletí OSN (MDGs), respCíle udržitelného rozvoje ​(SDGs), se zabývá především následujícími oblastmiudržitelný rozvoj ​(Sustainable Development),​ boj s chudobou (Poverty Reduction), demokratické vládnutí (Democratic Governance),​ vláda práva (Rule of Law), prevence ​mitigace konfliktů ​(Conflict Prevention and Reconciliation).+Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN[[http://​www.mn.undp.org|v Mongolsku]] ​(projekty socio-ekonomického rozvoje), [[http://​www.pacific.undp.org/​content/​pacific/​en/​home.html|na Šalamounových ostrovech]] ​(projekt usmíření dvou kmenů po ozbrojeném konfliktua [[https://​www.unocha.org/​afghanistan|v Afghánistánu]]kde spoluřídil humanitární fond OSN. Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích [[https://​www.osce.org/​elections|Organizace pro bezpečnost ​spolupráci v Evropě]] ​(OBSEv Makedonii a v Moldavsku.
  
-Pracoval ​pro Organizaci spojených národů (UNDP) ​Mongolsku ​na ekonomicky zaměřených projektech ​(2007-2008). Pro UNDP na Šalamounových ostrovech ​Pacifiku vedl jako manažer projekt ​mezinárodní ​podpory celonárodnímu usmíření po ozbrojeném konfliktu dvou etnik (2010-2012). V OSN se dále podílel na řízení ​Common Humanitarian Fund“ v UN OCHA Afghánistán,​ tjagentuře která koordinuje poskytování humanitární pomoci ​všech národních i mezinárodních aktérů ​(2017).+Kromě práce ​pro mezinárodní organizace rovněž působil české státní správě. V rámci Ministerstva zahraničních věcí pracoval v [[http://​www.czechaid.cz/​o-nas|České rozvojové agentuře]] ​na přípravě a realizaci projektů rozvojové spolupráce v Asii a na Blízkém východě. Pro Generální ​ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Evropské komise ​(DG DEVCOrespMinisterstvo zahraničních ​věcí ČR koordinoval informační kampaň EU [[https://​www.mzv.cz/​jnp/​cz/​zahranicni_vztahy/​rozvojova_spoluprace/​dvoustranna_zrs_cr/​sektory_projekty/​evropsky_rok_pro_rozvoj/​evropsky_rok_pro_rozvoj_2015_byl_dne_9.html|Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)]]. Vedl oddělení ​mezinárodní ​spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil [[http://​www.europass.cz|Národní centrum Europass]] financované z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu ​(DG EAC), kde v konsorciu s British Council vyhrál tender Evropské komise na projekt [[https://​www.libya-businessnews.com/​2013/​03/​29/​eu-project-enhances-employability|transformace systému odborného vzdělávání v Libyi]]. Ve Fondu dalšího vzdělávání (MPSV) koordinoval vznik projektového portfolia za 1.1 mld Kč v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci "​Agendy 2030" ​OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje [[https://​www.vlada.cz/​cz/​ppov/​udrzitelny-rozvoj/​cr-2030/​uvodni-stranka-144714|Česká republika 2030]]Do nástupu vlády ANO podpořené KSČM červenci 2018 krátce pracoval v Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, kde řídil projekt financovaný z EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
  
-V České rozvojové agentuře (MZV ČR) pracoval na přípravě a realizaci projektů dvoustranné rozvojové spolupráce s vládami Mongolska, Kosova a Palestinskou autonomií, kde také řídil realizaci českých projektů podporující ​na Západním břehu infrastrukturu,​ zaměstnanost a bezpečnost (2008-2010). Pro Ministerstvo zahraničí v roli národního koordinátora ​řídil ČR iniciativu Evropské komise (DG DEVCO„Evropský rok pro rozvoj“ informující české občany o významu ​výsledcích české a evropské rozvojové a humanitární pomoci (2015).+Je držitelem mezinárodní certifikace v projektovém ​řízení PRINCE2. Jako tzv. civilní expert ​MZV ČR vlastní bezpečnostní prověrku NBÚ pro stupeň utajení Tajné. Hovoří anglicky ​na úrovni rodilého mluvčího (studium střední školy ​USA), domluví se německy ​španělsky,​ pasivně ovládá ruštinu
  
-Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil centrum Europass a další celoevropské iniciativy v oblasti vzdělávání,​ na kterých spolupracoval s Evropskou komisí (DG EAC). Zastupoval ČR v UNESCO-UNEVOC a v konsorciu s British Council vyhrál tendr na modernizaci systému odborného vzdělávání v Libyi. Ve Fondu dalšího vzdělávání (MPSV) koordinoval vznik projektového portfolia organizace v oblasti dalšího vzdělávání. Jako expert na udržitelný rozvoj se na Úřadu vlády podílel na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“, která v ČR lokalizuje agendu OSN „Cíle udržitelného rozvoje“.  +Rád nezávisle cestuje, ​fotografuje ​a miluje trekking ve vysokých horách.
- +
-Českou republiku reprezentoval ve volebních pozorovatelských misích Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v Makedonii a Moldavsku (2014). Pořádal vzdělávací a fundraisingové akce po zemětřesení v Pákistánu (2005), a dále působil jako dobrovolník v Sýrii během konfliktu Izraele s Libanonem (2006). +
- +
-Je držitelem mezinárodní certifikace v projektovém managementu PRINCE2. Vlastní bezpečnostní prověrku NBÚ na stupeň „Tajné“. +
- +
-Hovoří plynně anglicky, domluví se španělsky a německy, má pasivní znalost ruštiny a základy arabštiny. +
- +
-Vychovává tři děti – dva kluky (*2010, *2015) a holčičku (*2012) – které jsou hlavním důvodem, proč se stále častěji angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice. +
- +
-Rád fotografuje, ​nezávisle cestuje ​(především Blízký a Střední VýchodAsie a Jižní Amerika) ​a miluje trekking ve vysokých horách.+
  
 KONTAKT:  ​ KONTAKT:  ​
 ladislav.koubek<​zavin>​pirati.cz ladislav.koubek<​zavin>​pirati.cz
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/ladislav_koubek.1522518761.txt.gz · Poslední úprava: 31.03.2018 17:52 autor: Ladislav.Koubek