• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Ing. Ladislav Koubek

ladislav_koubek.jpg

https://wiki.pirati.cz/lide/ladislav_koubek

Ladislav Koubek (*1979) je členem Pirátské strany od září 2017, aktivně se podílí na činnosti místního sdružení Praha 10, je členem Zahraničního odboru strany. Působil jako dočasný asistent nově zvolených pirátských poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka.

Vystudoval magisterská studia na VŠE v Praze (2006) v hlavní specializaci Informační systémy a několik let během studií působil v mezinárodních konzultačních firmách (Capgemini, Novasoft, atd.) podílejíc se na projektech implementace SAP pro nadnárodní klienty. Vedlejší specializace Rozvojová studia ho však po absolutoriu nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahů.

Při svém mezinárodním působení se specializuje na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, a skrze zaměření na tzv. Rozvojové cíle tisíciletí OSN (MDGs), resp. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), se zabývá především následujícími oblastmi: udržitelný rozvoj (Sustainable Development), boj s chudobou (Poverty Reduction), demokratické vládnutí (Democratic Governance), vláda práva (Rule of Law), prevence a mitigace konfliktů (Conflict Prevention and Reconciliation).

Pracoval pro Organizaci spojených národů (UNDP) v Mongolsku na ekonomicky zaměřených projektech (2007-2008). Pro UNDP na Šalamounových ostrovech v Pacifiku vedl jako manažer projekt mezinárodní podpory celonárodnímu usmíření po ozbrojeném konfliktu dvou etnik (2010-2012). V OSN se dále podílel na řízení „Common Humanitarian Fund“ v UN OCHA Afghánistán, tj. agentuře která koordinuje poskytování humanitární pomoci všech národních i mezinárodních aktérů (2017).

V České rozvojové agentuře (MZV ČR) pracoval na přípravě a realizaci projektů dvoustranné rozvojové spolupráce s vládami Mongolska, Kosova a Palestinskou autonomií, kde také řídil realizaci českých projektů podporující na Západním břehu infrastrukturu, zaměstnanost a bezpečnost (2008-2010). Pro Ministerstvo zahraničí v roli národního koordinátora řídil v ČR iniciativu Evropské komise (DG DEVCO) „Evropský rok pro rozvoj“ informující české občany o významu a výsledcích české a evropské rozvojové a humanitární pomoci (2015).

Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil centrum Europass a další celoevropské iniciativy v oblasti vzdělávání, na kterých spolupracoval s Evropskou komisí (DG EAC). Zastupoval ČR v UNESCO-UNEVOC a v konsorciu s British Council vyhrál tendr na modernizaci systému odborného vzdělávání v Libyi. Ve Fondu dalšího vzdělávání (MPSV) koordinoval vznik projektového portfolia organizace v oblasti dalšího vzdělávání. Jako expert na udržitelný rozvoj se na Úřadu vlády podílel na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“, která v ČR lokalizuje agendu OSN „Cíle udržitelného rozvoje“.

Českou republiku reprezentoval ve volebních pozorovatelských misích Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v Makedonii a Moldavsku (2014). Pořádal vzdělávací a fundraisingové akce po zemětřesení v Pákistánu (2005), a dále působil jako dobrovolník v Sýrii během konfliktu Izraele s Libanonem (2006).

Je držitelem mezinárodní certifikace v projektovém managementu PRINCE2. Vlastní bezpečnostní prověrku NBÚ na stupeň „Tajné“.

Hovoří plynně anglicky, domluví se španělsky a německy, má pasivní znalost ruštiny a základy arabštiny.

Vychovává tři děti – dva kluky (*2010, *2015) a holčičku (*2012) – které jsou hlavním důvodem, proč se stále častěji angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice.

Rád fotografuje, nezávisle cestuje (především Blízký a Střední Východ, Asie a Jižní Amerika) a miluje trekking ve vysokých horách.

KONTAKT: ladislav.koubek<zavin>pirati.cz

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/ladislav_koubek.1522518761.txt.gz · Poslední úprava: 31.03.2018 17:52 autor: Ladislav.Koubek