• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:jan_novak [23.12.2016 11:32]
Jan.Novak [Bc. Jan Novák]
lide:jan_novak [17.01.2021 10:26] (aktuální)
jan.novak [Historie]
Řádek 3: Řádek 3:
 {{ :​lide:​jan_novak.jpg?​200}} {{ :​lide:​jan_novak.jpg?​200}}
  
-**Jan Novák** (*19. 1. 1991) se narodil v Českých Budějovicích a většinu svého života strávil v Týně nad Vltavou. V České pirátské straně ​byl členem Kontrolní komise ​a nyní je předsedou ​Českobudějovického ​okresního sdruženíod 1.1.2017 je zvolen ​vedoucím Personálního odboru Pirátů. Vystudoval Střední odbornou školu elektrotechnickou – Centrum odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou, kde odmaturoval jako programátor. V dalším vzdělávání se ovšem rozhodl pokračovat jiným směrem, a proto vystudoval bakalářský dvouobor Politologie + Historie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, studium ukončil (včetně státní závěrečné zkoušky) obhájením bakalářské práce na téma Česká pirátská strana. ​V současné době studuje ​navazující magisterské studium Politologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.+**Jan Novák** (*19. 1. 1991) se narodil v Českých Budějovicích a většinu svého života strávil v Týně nad Vltavou. V České pirátské straně ​je členem Kontrolní komise, založil MS Českobudějovického ​jehož je místopředsedouv době parlamentních voleb 2017 byl vedoucím Personálního odboru Pirátů. Pracoval jako projektový manažer v IoT, nyní je "​evenťák"​ ve firmě prodávající zemědělskou techniku. Vystudoval Střední odbornou školu elektrotechnickou – Centrum odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou, kde odmaturoval jako programátor. V dalším vzdělávání se ovšem rozhodl pokračovat jiným směrem, a proto vystudoval bakalářský dvouobor Politologie + Historie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, studium ukončil (včetně státní závěrečné zkoušky) obhájením bakalářské práce na téma Česká pirátská strana. ​Studoval ​navazující magisterské studium Politologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.
  
-Během studií přičichl jak k elektrikářské,​ tak k IT praxi, pracoval v lese (i jako pěstební dělník) a na stavbě, objevil se i „ve službách“ organizací Amnesty International či Člověk v tísni. Do Pirátské strany vstoupil v roce 2010, v tomtéž roce pak poprvé kandidoval v komunálních volbách za Pirátskou stranu v Týně nad Vltavou. Pirátem se stal proto, že věří ve svobodomyslnou,​ otevřenou, sociálně liberální společnost a v právo každého z nás na spolupodílení se na dalším směřování společnosti.+Během studií přičichl jak k elektrikářské,​ tak k IT praxi, pracoval v lese (i jako pěstební dělník) a na stavbě, objevil se i „ve službách“ organizací Amnesty International či Člověk v tísni. Do Pirátské strany vstoupil v roce 2010, v tomtéž roce pak poprvé kandidoval v komunálních volbách za Pirátskou stranu v Týně nad Vltavou. Nyní je radním města pro IT a občanskou angažovanost. Pirátem se stal proto, že věří ve svobodomyslnou,​ otevřenou, sociálně liberální společnost a v právo každého z nás na spolupodílení se na dalším směřování společnosti.
  
 Zajímá se o politologii,​ ať již co se týká politické filosofie, sociologie a marketingu, ale není mu cizí ani čistě komparativní politologie. Ze studia historie se nejvíce zabýval obdobím vzniku politických stran, politickými ideologiemi a totalitními systémy (vč. autoritativních) či životem běžného občana v takovýchto státech, a i proto je proti veškerému sledování osob a kontrole jejich pohybu. Mezi jeho další záliby patří sledování aktuální politické situace, četba, turistika, divadlo, hudba, kultura (hmotná i nehmotná), kinematografie a sport (zj. volejbal). Zajímá se o politologii,​ ať již co se týká politické filosofie, sociologie a marketingu, ale není mu cizí ani čistě komparativní politologie. Ze studia historie se nejvíce zabýval obdobím vzniku politických stran, politickými ideologiemi a totalitními systémy (vč. autoritativních) či životem běžného občana v takovýchto státech, a i proto je proti veškerému sledování osob a kontrole jejich pohybu. Mezi jeho další záliby patří sledování aktuální politické situace, četba, turistika, divadlo, hudba, kultura (hmotná i nehmotná), kinematografie a sport (zj. volejbal).
Řádek 18: Řádek 18:
  
 **Mobil** **Mobil**
-770 113 638 
 777 154 693 777 154 693
  
Řádek 26: Řádek 25:
 ==== Historie ==== ==== Historie ====
   * 2014--2015 člen [[KK:​|Kontrolní komise]] ​   * 2014--2015 člen [[KK:​|Kontrolní komise]] ​
-  * 2015--doposud ​předseda MS Českobudějovicko +  * 2015--2017 předseda MS Českobudějovicko 
-  * 2017--doposud ​vedoucí [[PO:​|Personálního odboru]] ​+  * 2017 vedoucí [[PO:​|Personálního odboru]] ​ 
 +  * 2017--2020 místopředseda MS Českobudějovicko 
 +  * 2018--2020 člen [[KK:​|Kontrolní komise]]  
 +  * 2018--doposud člen zastupitelstva města Týn nad Vltavou 
 +  * 2018--2020 neuvolněný člen rady města Týn nad Vltavou 
 +  * 2020 místopředseda [[KK:​|Kontrolní komise]]  
 +  * 2020--doposud člen zastuptiestva Jihočeského kraje 
 +  * 2020--doposud neuvolněný předseda Kontrolního výboru zastupitelstva Jihočekého kraje 
 + 
 +-----------------------------------------------------------------------------------------
  
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/jan_novak.1482492722.txt.gz · Poslední úprava: 23.12.2016 11:32 autor: Jan.Novak