• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:jakub_michalek [07.05.2012 17:44]
Jakub Michalek
lide:jakub_michalek [10.04.2020 07:58] (aktuální)
jakub.michalek
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Bc. Jakub Michálek ======+====== ​Mgr. et Mgr. Jakub Michálek ======
  
-{{ :lide:jakub_michalek2.jpg?​300|Jakub Michálek}} +{{ :lide:img_5625.jpg?300&direct|Jakub Michálek}} 
-**Bc. Jakub Michálek** (* 6. února 1989 Louny) je vedoucím [[ao:​|administrativního odboru]], členem [[kci:|komise ​pro kopírování a Internet]] a zástupcem vedoucího ​[[mo:|mediálního odboru]]. V Pirátské straně se věnuje hlavně Pirátskému programu, administraci internetového fóra, vnitřním předpisům a vedení mediálních projektů.+**Jakub Michálek** (* 6. února 1989 Louny) je právník zaměřující se na svobodný přístup k informacím. Nyní vede poslanecký klub Pirátůdříve vedl pražské zastupitele za Piráty. V rámci Pirátské strany sloužil jako místopředseda strany ​či předseda rozhodčí ​komise. Spolupodílel se na vyjednávání pražské koalice primátora Zdeňka Hřiba. Aktuální informace je možné najít na [[https://​www.pirati.cz/​lide/​jakub-michalek/​]]
  
-Jakub studoval ​střední školy ​na Gymnáziu Jana Keplera, na Oundle School ve Velké Británii a na Cranbrook-Kingswood v USA. Během pobytu ​v USA pracoval na University of Michigan ​ve středisku FOCUSPo maturitě a úspěšném bakalářském studiu ​obecné fyziky studuje ​teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Souběžně studuje právo na Právnické fakultě UK, kde je ve čtvrtém ročníku.+Jakub Michálek ​studoval na Gymnáziu Jana Keplera ​v Praze, na Oundle School ve Velké Británii a na Cranbrook-Kingswood v USA. Během pobytu ​v USA ​pracoval na University of Michigan. ​Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor Právo ​právní věda s diplomovou prací {{diplomka_michalek.pdf|Povinné zveřejňování informací}},​ nyní pokračuje v doktorském ​studiu. Vystudoval ​teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V době studií byl členem akademického senátu.
  
-letech 2009--2010 vedl [[zo:​|zahraniční odbor]] a byl členem předsednictva Pirátské internacionály. Pracoval jako edseda pracovní skupiny pro změnu jejího statutu pro konferenci v roce 2011 ve FriedrichshafenModeruje pravidelně celostátní fóra Pirátské strany a v roce 2012 moderoval i konferenci Pirátské internacionály v Praze. Je hlavním autorem [[rules:|vnitřních předpisů]], [[rp:pid:|Pirátské identity]]. Za svoje působení vedl řadu významných projektůnapř. PirateLeaks nebo spuštění nového webu +České pirátské straně například ​ipravoval spuštění webu ''​Piráti.cz'',​ napsal řadu vnitřních předpisů ​a  
 + ​programových bodů [[/program/|Pirátského programu]] či zprovoznil první prototyp veřejného účetnictvíMá spoluzodpovědnost za chyby z íliš horlivého idealismu jako bylo zveřejnění vnitřních diskusízavedení obarvených peněz nebo příliš důsledná kontrola bez potřebné.
  
-Jakub Michálek byl také hlavním autorem a koordinátorem [[volby2010:​komplet|volebního programu do sněmovny 2010]] a podrobné analýzy mezinárodní smlouvy ACTA. Nyní koordinuje [[:​program:​|Pirátský program]]. Piráty zastupuje jako expert na legislativu ​oblasti kopírování a lidských práv, např. v roce 2010 podrobně rozebral tehdejší návrh novely autorského zákona a v roce 2012 se za Piráty účastnil konzultací na Ministerstvu kultury k novele autorského zákona.+Vedle toho se nuje právním otázkám
  
-Koordinuje sdružení Volba je věda za otevřenou Univerzitu Karlovuje členem Akademického senátu MFF UK, ediční komise Akademického senátu UK a Ediční komise MFF UKPři bakalářském studiu organizoval fyzikální seminář pro středoškoláky ​[[http://​www.fykos.cz|FYKOS]].+   * Například ve sporu //Jakub Michálek versus Ministerstvo financí// uznal Nejvyšší správní soud, že podání prostřednictvím datové schránky nemusí být elektronicky podepsáno.((//​Jakub Michálek v. Ministerstvo financí//​ 
 +ze dne 17. února 2012spzn. 8 As 89/2011-31. Dostupný z webu [[http://​www.nssoud.cz/​files/​SOUDNI_VYKON/​2011/​0089_8As__110_20120306041133_prevedeno.pdf|nssoud.cz]].))  
 +  * Dále byl spoluautorem [[dev:​null:​tiskove-zpravy:​navrh_na_zruseni_abolicniho_clanku_amnestie_vzesel_od_senatora_nominovaneho_piraty_a_mistopredseda_piratu_se_podilel_na_priprave|návrhu na zrušení čl. 2 amnestie]], který podala skupina 30 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, a kvůli neoprávněnému odpírání informací o přípravě amnestie podal [[dev:​null:​tiskove-zpravy:​pirat_zaluje_prezidenta_republiky|žalobu]] na prezidenta Václava Klause. 
 +  * V roce 2015 uspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu ohledně toho, že stát nezveřejňuje technické normy ve stavebnictví. Důsledkem precedenčního rozhodnutí je, že stát bude muset technické normy ve stavebnictví bezplatně veřejně zpřístupnit. Mezitím ale kvůli němu ministr průmyslu Mládek prosadil změnu zákona
  
-Zajímá se zpěv, českou operu a ústavní právo. Rád chodí na pěší výlety.+Jí rád moruše, pistácie, makadamové ​ořechyparaořechy,​ rajčatovou polévku, bazalku, výrobky z lékořice, med medovinu. Baví ho česká opera a vážná hudba obecně, fyzikální problémy, ​ústavní právo ​pěší výlety.
  
 E-mail: [[jakub.michalek@pirati.cz]] E-mail: [[jakub.michalek@pirati.cz]]
  
-===== Vystoupení v technické knihovně ===== +==== Osobní blog ==== 
-<html><iframe width="​560"​ height="​315"​ src="http://www.youtube.com/embed/5ODKm2ApDDE"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen><​/iframe><​/html>+{{rss>http://michalekjakub.blog.idnes.cz/rss}} 
 +  * ... [[http://michalekjakub.blog.idnes.cz/​|všechny články]] 
 + 
 +==== Kontaktní údaje ==== 
 +---- dataentry person ---- 
 +telefon: ​       775 978 550 
 +e-mail_mail: ​   jakub.michalek@pirati.cz 
 +týmy_pages: ​     
 +resort_pages: ​   
 +seznam úkolů_url ​         :  
 +spolupracující týmy_pages :  
 +štítky_tags ​              :  
 +---- 
 + 
  
 ===== BOX:related ===== ===== BOX:related =====
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
-  ​ + 
-  * [[ao:]] + 
-  * [[kci:]] +==== Skupiny ==== 
-  * [[mo:]]+ 
 +  * [[regiony:​praha:​]] 
 + 
 +==== Historie ==== 
 +  * 2009--2010 vedoucí [[zo:​|zahraničního odboru]]  
 +  * 2011--2012 vedoucí ​[[ao:|administrativního odboru]] 
 +  * 2010--2011 člen předsednictva [[http://​www.pp-international.net|PPI]] 
 +  * 2009--2012 ​[[kci:|komise pro kopírování a Internet]] 
 +  * 2012--2013 1. místopředseda strany 
 +  * 2013--2014 člen [[:kk:​|kontrolní komise]] 
 +  * 2014--2017 předseda klubu Pirátů v ZHMP 
 +  * 2015--2016 předseda [[:​rk:​|rozhodčí komise]] 
 +  * 2016--2020 místopředseda strany 
 +  * 2017-- předseda poslaneckého klubu
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
-  * [[http://piratskenoviny.cz/?c_id=33494|ACTA: Zostřený boj za „duševní vlastnictví“]]+  * [[http://www.piratskelisty.cz/clanek-331-acta-zostreny-boj-za-dusevni-vlastnictvi|ACTA: Zostřený boj za „duševní vlastnictví“]] 
 +  * [[http://​www.piratskelisty.cz/​clanek-577-co-piratum-vadi-na-copyrightu-a-jak-by-se-mel-zmenit|Co Pirátům vadí na copyrightu]] 
 +  * [[http://​www.piratskelisty.cz/​clanek-547-svobodny-pristup-k-informacim-pocesku|Svobodný přístup k informacím počesku]] 
 +  * [[http://​www.piratskelisty.cz/​clanek-1334-navod-jak-prezit-piratskou-stranu|Jak přežít Pirátskou stranu?]]
  
 +==== Video ====
 +{{youtube>​5ODKm2ApDDE?​small}}
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/jakub_michalek.1336412644.txt.gz · Poslední úprava: 07.05.2012 17:44 autor: Jakub Michalek