• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:jakub_michalek [04.07.2011 19:47]
Jakub Michalek
lide:jakub_michalek [10.04.2020 07:58] (aktuální)
jakub.michalek
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Jakub Michálek ======+====== ​Mgr. et Mgr. Jakub Michálek ======
  
-{{ :lide:jakub_michalek.jpg?​300|Jakub Michálek}} +{{ :lide:img_5625.jpg?300&direct|Jakub Michálek}} 
-**Jakub Michálek** (* 6. února 1989 Louny) je vedoucím [[ao:​|administrativního odboru]] a členem [[kci:|komise pro kopírování a Internet]]. Vystupuje jako mluvčí serveru PirateLeaks.+**Jakub Michálek** (* 6. února 1989 Louny) je právník zaměřující se na svobodný přístup k informacím. Nyní vede poslanecký klub Pirátů, dříve vedl pražské zastupitele za Piráty. V rámci Pirátské strany sloužil jako místopředseda strany či předseda rozhodčí komise. Spolupodílel se na vyjednávání pražské koalice primátora Zdeňka Hřiba. Aktuální informace je možné najít na [[https://​www.pirati.cz/​lide/​jakub-michalek/​]]
  
-Jakub studoval na Gymnáziu Jana Keplera, na Oundle School ve Velké Británii a díky //Open Society Fund// ​na Cranbrook-Kingswood v USA. Po maturitě studuje zároveň na Matematicko-fyzikální fakultě ​a Právnické fakultě Univerzity Karlovy.+Jakub Michálek ​studoval na Gymnáziu Jana Keplera ​v Praze, na Oundle School ve Velké Británii a na Cranbrook-Kingswood v USA. Během pobytu v USA pracoval na University of Michigan. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor Právo a právní věda s diplomovou prací {{diplomka_michalek.pdf|Povinné zveřejňování informací}},​ nyní pokračuje v doktorském studiu. Vystudoval teoretickou fyziku ​na Matematicko-fyzikální fakultě ​UK. V době studií byl členem akademického senátu.
  
-Během pobytu v USA pracoval na University of Michigan ve středisku FOCUSkde u profRoberto Merlina vypracoval numerický model úplného zaostřování mechanického vlnění +V České pirátské straně například připravoval spuštění webu ''​Piráti.cz''​napsal řadu vnitřních předpisů a  
-(řešení bezčasé Schrödingerovy rovnice pro neutrony se zvláštními okrajovými podmínkami).+ ​programových bodů [[/​program/​|Pirátského programu]] či zprovoznil první prototyp veřejného účetnictvíMá spoluzodpovědnost za chyby z příliš horlivého idealismu jako bylo zveřejnění vnitřních diskusí, zavedení obarvených peněz nebo příliš důsledná kontrola ​bez potřebné.
  
-Je spoluautorem [[volby2010:​komplet|Pirátského programu]] a [[rp:​pid:​|Pirátské identity]], autorem [[kci:​desatero|Pirátského dvanáctera]],​ autorem ​tšiny [[rules:​|vnitřních předpisů]] Pirátské strany, včetně podstatné novely [[rules:​st|stanov]] z roku 2009+Vedle toho se nuje právním otázkám
  
-V letech 2009--2010 vedl [[zo:|zahraniční odbor]] byl členem edsednictva Pirátské internacionályPracoval jako předseda pracovní skupiny pro změnu ​jejího statutu pro konferenci v roce 2011 ve Friedrichshafen.+   * Například ve sporu //Jakub Michálek versus Ministerstvo financí// uznal Nejvyšší správní soud, že podání prostřednictvím datové schránky nemusí být elektronicky podepsáno.((//​Jakub Michálek v. Ministerstvo financí//​ 
 +ze dne 17. února 2012, sp. zn. 8 As 89/2011-31. Dostupný z webu [[http://​www.nssoud.cz/​files/​SOUDNI_VYKON/​2011/​0089_8As__110_20120306041133_prevedeno.pdf|nssoud.cz]].))  
 +  * Dále byl spoluautorem [[dev:​null:​tiskove-zpravy:​navrh_na_zruseni_abolicniho_clanku_amnestie_vzesel_od_senatora_nominovaneho_piraty_a_mistopredseda_piratu_se_podilel_na_priprave|návrhu na zrušení ​čl. 2 amnestie]], který podala skupina 30 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, a kvůli neoprávněnému odpírání informací o ípravě amnestie podal [[dev:​null:​tiskove-zpravy:​pirat_zaluje_prezidenta_republiky|žalobu]] na prezidenta Václava Klause. 
 +  * V roce 2015 uspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu ohledně toho, že stát nezveřejňuje technické normy ve stavebnictví. Důsledkem precedenčního rozhodnutí je, že stát bude muset technické normy ve stavebnictví bezplatně veřejně zpřístupnit. Mezitím ale kvůli němu ministr průmyslu Mládek prosadil ​změnu ​zákona
  
-Koordinuje sdružení Volba je věda za otevřenější Univerzitu Karlovu a je členem ediční komise Akademického senátu UK. Organizoval fyzikální seminář pro středoškoláky [[http://​www.fykos.cz|FYKOS]]Účastnil se řady fyzikálních soutěží.+Jí rád moruše, pistácie, makadamové ořechy, paraořechy,​ rajčatovou polévku, bazalku, výrobky z lékořice, med a medovinuBaví ho česká opera a vážná hudba obecně, fyzikální problémy, ústavní právo a pěší výlety.
  
-Zajímá se o zpěvčeskou operu ústavní právoRád chodí na pěší výlety.+E-mail: [[jakub.michalek@pirati.cz]] 
 + 
 +==== Osobní blog ==== 
 +{{rss>​http://​michalekjakub.blog.idnes.cz/​rss/​ }} 
 +  * ... [[http://​michalekjakub.blog.idnes.cz/​|všechny ​články]] 
 + 
 +==== Kontaktní údaje ==== 
 +---- dataentry person ---- 
 +telefon: ​       775 978 550 
 +e-mail_mail: ​   jakub.michalek@pirati.cz 
 +týmy_pages: ​     
 +resort_pages: ​   
 +seznam úkolů_url ​         :  
 +spolupracující týmy_pages :  
 +štítky_tags ​              :  
 +---- 
 + 
 + 
 + 
 +===== BOX:related ===== 
 +~~NOTOC~~ 
 + 
 + 
 +==== Skupiny ==== 
 + 
 +  * [[regiony:​praha:​]] 
 + 
 +==== Historie ==== 
 +  * 2009--2010 vedoucí [[zo:​|zahraničního odboru]]  
 +  * 2011--2012 vedoucí [[ao:​|administrativního odboru]] 
 +  * 2010--2011 člen předsednictva [[http://​www.pp-international.net|PPI]] 
 +  * 2009--2012 [[kci:​|komise pro kopírování ​Internet]] 
 +  * 2012--2013 1místopředseda strany 
 +  * 2013--2014 člen [[:​kk:​|kontrolní komise]] 
 +  * 2014--2017 ​předseda klubu Pirátů v ZHMP 
 +  * 2015--2016 předseda [[:​rk:​|rozhodčí komise]] 
 +  * 2016--2020 místopředseda strany 
 +  * 2017-- předseda poslaneckého klubu 
 + 
 +==== Související odkazy ==== 
 +  * [[http://​www.piratskelisty.cz/​clanek-331-acta-zostreny-boj-za-dusevni-vlastnictvi|ACTA:​ Zostřený boj za „duševní vlastnictví“]] 
 +  * [[http://​www.piratskelisty.cz/​clanek-577-co-piratum-vadi-na-copyrightu-a-jak-by-se-mel-zmenit|Co Pirátům vadí na copyrightu]] 
 +  * [[http://​www.piratskelisty.cz/​clanek-547-svobodny-pristup-k-informacim-pocesku|Svobodný přístup k informacím počesku]] 
 +  * [[http://​www.piratskelisty.cz/​clanek-1334-navod-jak-prezit-piratskou-stranu|Jak přežít Pirátskou stranu?]] 
 + 
 +==== Video ==== 
 +{{youtube>​5ODKm2ApDDE?​small}}
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/jakub_michalek.1309808832.txt.gz · Poslední úprava: 04.07.2011 19:47 autor: Jakub Michalek