• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Statut komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodu internetu

Komise pro copyright a internet je ústředním orgánem České pirátské strany pro politiku strany v oblasti

  • a) právních předpisů České republiky upravující právo k nehmotným statkům, zejména právo autorské, práva související s právem autorským, právo k databázi, práva k topografiím polovodičových výrobků, právo užitých vzorů, práva odrůdová, právo ochranných známek a právo patentové, souvisejících předpisů Evropského společenství a mezinárodních smluv
  • b) zachování základních lidských práv v internetovém věku, zejména svobodný přístup k informacím, zamezení sledování občanů a svobodný software.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.