• @Odbor - administrativni má oprávnění nahrávat
 • @Předsedající má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

CF 17/2013 - Dovolba do RV

Pořad jednání
 1. Reogranizace RV
 2. Způsob volby do RV
 3. Dovolba do RV
Bod 1 - Reorganizace RV
Návrh Marcela Kolaji:
 • Článek 6 Obecné zásady
 • (10) Každý člen může zastávat nejvýše:
 • a) jednu funkci vedoucího odboru, v republikovém výboru, republikovém předsednictvu, kontrolní komisi nebo rozhodčí komisi
 • b) jednu funkci předsedy krajského sdružení, v republikovém předsednictvu, kontrolní komisi nebo rozhodčí komisi,
 • c) jednu funkci předsedy nebo místopředsedy komise nebo vedoucího odboru,
 • d) celkem dvě volené funkce v komisích a odborech.
 • Článek 9 Republikový výbor
 • (2) Republikový výbor se skládá z dvaceti členů volených celostátním fórem.
Návrh Petra Kopače:
 • Článek 6 Obecné zásady
 • bod (10) se nahrazuje tímto: Každý člen může zastávat nejvýše jednu funkci volenou CF.
 • Článek 9 Republikový výbor
 • bod (2) se mění na: Republikový výbor se skládá dvaceti členů volených celostátním fórem.
Návrh Vojtěcha Pikala:
 • Článek 6 Obecné zásady
 • (10) Každý člen může zastávat nejvýše:
 • a) jednu funkci vedoucího odboru, v republikovém výboru, republikovém předsednictvu, kontrolní komisi nebo rozhodčí komisi, a
 • b) celkem dvě funkce volené celostátním fórem.
 • Článek 9 Republikový výbor
 • bod (2) se mění na: Republikový výbor se skládá z patnácti až třiceti členů volených celostátním fórem.
STAŽEN Návrh Ivana Sirka * Článek 6 Obecné zásady * (10) Každý člen může zastávat nejvýše: * a) jednu funkci vedoucího odboru, republikovém předsednictvu, kontrolní komisi nebo rozhodčí komisi * b) jednu funkci předsedy krajského sdružení, v republikovém předsednictvu, kontrolní komisi nebo rozhodčí komisi, * c) jednu funkci předsedy nebo místopředsedy komise nebo vedoucího odboru, * d) celkem dvě volené funkce v komisích a odborech. * Článek (9) Republikový výbor * (1) Republikový výbor schvaluje návrhy předpisu které předkládá k schválení celostátnímu fórumu, připravuje jiné podklady pro celostátní fórum a předběžně schvaluje další, zejména odborné záležitostí, které pak předkládá k schválení celostátnímu fórumu. * (2) Republikový výbor se skládá z dvaceti osmí členů volených každým krajským sdružením zvlášť, a to dva zástupce za kraj. * (3) Zasedání republikového výboru svolává podle potřeby AO, nejméně však jednou za tři měsíce. * (4) Republikový výbor jé orgán zastupitelsky a koordinační prostřednictvím delegátu od KS, * (5) Republikový výbor zejména: * a) stanoví výši členských příspěvků a lhůty pro zaplacení, * b) navrhuje zřízení komisí a odborů a schvaluje jejich statut, * c) schvaluje rozpočtová pravidla, pravidla hospodaření, rozpočet strany, výsledky hospodaření, * d) projednává návrhy pro celostátní fórum, * e) navrhuje zřízení pracovních skupin programových bodu, * f) ukládá úkoly předsednictvu, * g) projednává základní programové a ideové dokumenty, které předkládá k schválení CF, * h) projednává průběžné zprávy předsednictva, * i) schvaluje kandidátní listiny pro volby do veřejných funkcí, v mimořádných a odůvodněných případech může kandidátní listinu změnit, * j) rozhoduje v dalších celostátních záležitostech, kde by svolání celostátního fóra nebylo účelné nebo možné pro časovou tíseň.
Návrh Martina Kučery:
 • Článek 9 Republikový výbor
 • bod (2) se mění na: Republikový výbor se skládá ze čtrnácti volených zástupců krajských sdružení a deseti až dvaceti členů volených celostátním fórem.
Návrh Libora Špačka:
 • Článek 6 Obecné zásady
 • bod (10) se nahrazuje tímto: Každý člen může zastávat nejvýše jednu funkci volenou CF.
 • Článek 9 Republikový výbor
 • bod (2) se mění na: Republikový výbor se skládá z Garantů zvolených celostátním fórem, plus obyčejných členů volených celostátním fórem, až do celkového počtu devatenáct.
Bod 2 - Způsob volby do RV
Bod 3 - Dovolba do RV
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.