• @ALL má oprávnění číst
 • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Přístup k informacím

Každý člověk i každá společnost mají ústavou zaručené právo žádat o informace, které mají k dispozici veřejné instituce jako úřady a společnosti vlastněné státem (Letiště Praha, ČEZ atd.)

Postup vyžádání

 1. Žádost

  Žádost podejte e-mailem na adresu podatelny, kterou naleznete na webu veřejné instituce, kterou o informaci žádáte.

 2. Stížnost

  Pokud nedostanete odpověď do 15 dnů, podáte stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

 3. Odvolání

  Pokud veřejná instituce vaši žádost zamítne, můžete podat do 15 dnů odvolání.

 4. Žaloba

  Pokud veřejná instituce zamítne odvolání nebo nerozhodne o stížnosti, můžete podat správní žalobu.

Stížnost i odvolání se podávají stejné instituci jako žádost.

Žádost

[Kopie žádosti zaslaná na adresu epodatelna(zav)mkcr.cz z doručovací e-mailové adresy žadatele.]

Žadatelka: Česká pirátská strana, politická strana registrovaná pod číslem MV-39553-7/VS-2009, IČO 71339698, se sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6,
jejímž jménem jedná Jakub Michálek, člen komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodu internetu pověřený podle statutu komise, narozen 6. 2. 1989, trvale bytem Zenklova 841/193, 182 00 Praha 8.

Doručovací adresa: Doručovat do datové schránky memz4k.

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury, které je podle § 8 zákona č. 2/1967 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v účinném znění, ústředním orgánem pro provádění autorského zákona a podle § 22 téhož zákona zpracovává koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, o čemž informuje přiměřeným způsobem veřejnost.

Způsob poskytnutí: Podle §14(5) InfZ a čl. 3, čl. 4 odst 1 a čl. 5 směrnice 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru, je povinný subjekt povinen poskytnout požadovanou informaci v elektronické podobě tak, aby byla dostupná pro opakované použití. Podle §14(3) InfZ žádám o poskytnutí informace ve všech jazycích a ve elektronickém formátu, který umožňuje kopírování textu přímo ze souboru a zachovává podobu dokumentu, případně ve více formátech tak, aby byl obsah informace uložen jednak jako text a jednak aby byl zachován autentický vzhled dokumentu.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (v žádosti InfZ), žádám o poskytnutí těchto informací:

 1. písemné dokumenty vztahující se k připravované novele zákona č. 121/2001 Sb., autorského zákona, včetně návrhů paragrafovaného znění novel, návrhů důvodových zpráv, korespondence s kolektivními správci a dalšími zainteresovanými subjekty ohledně novely, došlé návrhy a podněty, zápisy z jednání se zainteresovanými subjekty,
 2. veškeré dokumenty vztahující se k vyjednávané Obchodní dohodě proti padělání (ACTA), kterými se povinný subjekt vyjadřoval k vyjednávání nebo textu dohody nebo obdržel informace, které v době obdržení nebyly veřejné, na příklad korespondenci s orgány Evropské unie, která se této dohody týká.

Děkuji a jsem s pozdravem

Jakub Michálek
Za žadatelku

Stížnost

Odvolání

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.