• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

PirateLeaks

Podmínky služby

PirateLeaks přijímají

  • Utajené nebo cenzurované materiály, které mají politický, etický, diplomatický nebo historický význam a nebyly dosud zveřejněny.

Nepřijímáme:

  • klepy, názory a další druhy zpráv z první ruky, které jsou veřejně dostupné jinde. Je to kvůli tomu, že novináři zakládají svoje analýzy na našich materiálech, na které pak odkazují, aby doložili, že jsou jejich zprávy pravdivé.
  • Informace, jejichž zveřejněním by mohla nastat vážná újma zájmům České republiky, zejména ústavnímu základu lidských práv, nebo které by mohly ohrozit lidské životy,
  • materiály, které porušují soukromí (o porušení soukromí nejde, pokud se materiál týká činnosti politika nebo jiné veřejně činné osoby, například ve státní službě). V případě dílčích dokumentů místa narušující soukromí jednotlivce znečitelněna.

Pokud nám něco pošlete, doporučujeme vám přiložit stručný popis, proč jsou posílané dokumenty důležité a jaké jsou jejich nejdůležitější části. Díky tomu mohou novináři pracovat na analýzách rychleji.

Posílání materiálu PirateLeaks je postavené na anonymitě. Vaše jméno uvádějte pouze pokud se s námi chcete spojit k dlouhodobé spolupráci. Technické systémy zásadně neuchovávají informace o vašem počítači nebo vaší totožnosti a přenos je šifrován, aby byla anonymita zaručena během celého procesu.

PirateLeaks zásadně nezveřejňují totožnost zdroje, pokud k tomu nedá zdroj výslovné svolení, ani tuto totožnost nesdělují státním a jiným orgánům, což jim dovoluje ústavně zaručená svoboda tisku. PirateLeaks před publikací zkoumají, zda se jedná o autentické a úplné materiály a vyhrazují si právo materiály nepublikovat.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.